Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor de kredietgever van renovatiekrediet met rentesubsidie

Informatie voor de kredietgever van renovatiekrediet met rentesubsidie

Nieuwe eigenaars van een woning of appartement kunnen een beroep doen op het renteloze renovatiekrediet.
Hieronder staat alle informatie voor kredietgevers die interesse hebben om het renteloze renovatiekrediet aan te bieden.

Verklaring op eer voor kredietnemers

Bij het afsluiten van een rentesubsidie, dient de kredietnemer een Verklaring op eer in te vullen.

U kunt hiervoor dit voorbeelddocument ‘Verklaring op eer in het kader van aanvraag van rentesusidie’(Word bestand opent in nieuw venster) gebruiken.

Rechten voor applicatie voor gegevensuitwisseling

U kunt als kredietgever renteloze leningen verstrekken. Teneinde voor de kredietnemer zijn recht op een rentesubsidie te openen, dient u als kredietgever periodiek welbepaalde gegevens aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) te bezorgen. Om dit binnen een veilige omgeving te kunnen bewerkstelligen, werd een applicatie ontwikkeld. Om toegang te verkrijgen hiertoe, moeten u door het VEKA rechten worden toegekend. Alleen personen met het juiste recht kunnen inloggen om gegevens over te maken in naam van hun organisatie.

Deze rechten kunnen enkel worden toegekend:

Procedure

  • Verwerkingsovereenkomst.
    Indien uw kredietinstelling
  • Zodra de verwerkingsovereenkomst in het bezit is van het VEKA, kan het VEKA binnen het Vlaams Gebruikersbeheer (IDM) het label ‘VEKA Rentesubsidies Afnemer’ als organisatietype aan uw instelling toekennen. U zult hiervan op de hoogte worden gebracht.
  • Een lokaal beheerder van de kredietgever zelf is vervolgens verantwoordelijk voor het verlenen en beheren van het recht ‘VEKA Rentesubsidies Gebruiker Front-Office’ aan de medewerkers binnen de organisatie. Meer info, zie: Praktische info voor lokale beheerders(opent in nieuw venster).

Regelgeving

De wettelijke basis voor het Vlaams renovatiekrediet bevindt zich in het Decreet van 30-10-2020 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (artikel 26), evenals in het Energiebesluit van 19 november 2010, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 18-12-2020.

Belgisch Staatsblad - machtiging om gegevens te mogen uitwisselen: decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de uitwisseling van gegevens tussen kredietgevers en het VEKA betreft.

Ministerraad 23-04-21: verzamelbesluit Energie:

  • VR 2021: Verzamelbesluit III - pdf bestandBVR
  • VR 2021: Verzamelbesluit III - pdf bestandNota aan de Vlaamse Regering.

Toegang EPC-databank

Teneinde uw informerende rol ten volle te kunnen spelen om bij te dragen aan de verbetering van de energiezuinigheid van de woningen, hebt u als kredietgever in het kader van een kredietaanvraag met onroerende bestemming of voor energiebesparende renovaties, toegang tot de gegevens uit de energieprestatiecertificatendatabank van het gebouw waarop de kredietaanvraag slaat. Vooraleer deze toegang verleend kan worden, dient u eerst een overeenkomst tot elektronische mededeling van de persoonsgegevens te ondertekenen.