Gedaan met laden. U bevindt zich op: Renovatiekredietovereenkomsten stopzetten of wijzigen

Renovatiekredietovereenkomsten stopzetten of wijzigen

Wijzigingen renovatiekredietovereenkomst

Voor wijzigingen met betrekking tot de renovatiekredietovereenkomst en de betaling van de rentesubsidie (bijvoorbeeld de wijziging van het rekeningnummer, wijziging van uw adres , wijziging van uw rekeningnummer, …), betwistingen, … moet u zich rechtstreeks wenden tot het VEKA:

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)
Koning Albertlaan II-laan 20 bus 17
1000 Brussel
renovatiekrediet@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Beëindigen door kredietnemer

Wanneer de renovatiekredietovereenkomst door de kredietnemer wordt beëindigd (bijvoorbeeld als gevolg van een volledige vervroegde terugbetaling), zal de kredietnemer niet langer interesten betalen aan de kredietgever en leidt dit tot de stopzetting van betaling van de rentesubsidie door VEKA aan de kredietnemer (behalve deze met betrekking tot voorafgaande betalingen in het kader van de kredietovereenkomst).

Het VEKA zal, indien de controleperiode van 5 jaar nog niet verstreken is, na afloop van die periode van 5 jaar de nodige controles uitvoeren en indien het beoogde EPC-label voor de betrokken woning/appartement op dat ogenblik niet is bereikt of geen geactualiseerd energieprestatiecertificaat ter beschikking is,

  • de in de voorgaande jaren reeds aan de kredietnemer betaalde rentesubsidies van de kredietnemer terugvorderen
  • een boete opleggen aan de kredietnemer voor het niet-bereiken van het vereiste energielabel

Beëindiging door kredietgever

De kredietgever kan, bijvoorbeeld wegens wanbetaling, de renovatiekredietovereenkomst ingevolge opeisbaarheid ontbinden met als gevolg het verval van termijnbepaling. Aangezien dit leidt tot de beëindiging van de renovatiekredietovereenkomst, zal dit tevens tot gevolg hebben dat de betaling van de rentesubsidie aan de kredietnemer voor de toekomst wordt stopgezet.

Het VEKA zal evenwel, indien de controleperiode van 5 jaar nog niet verstreken is, na afloop van die periode van 5 jaar de nodige controles uitvoeren en indien het beoogde EPC-label voor de betrokken woning/appartement op dat ogenblik niet is bereikt of geen geactualiseerd energieprestatiecertificaat ter beschikking is,

  • de in de voorgaande jaren reeds aan de kredietnemer betaalde rentesubsidies van de kredietnemer terugvorderen
  • een boete opleggen aan de kredietnemer voor het niet-bereiken van het vereiste energielabel.