Gedaan met laden. U bevindt zich op: Terugvordering van rentevoordeel en administratieve boete

Terugvordering van rentevoordeel en administratieve boete

Blijkt uw woning niet te voldoen aan de voorwaarden? Dan wordt het rentevoordeel geheel of gedeeltelijk teruggevorderd. U riskeert ook een administratieve boete.

  Als na het verstrijken van de periode van 5 jaar het nieuwe EPC nog steeds ontbreekt, of hieruit blijkt dat de vooropgestelde resultaatsverplichting niet werd behaald, dan zal het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA):

  • de in de voorgaande jaren betaalde rentesubsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen
  • de toekomstige betaling van de rentesubsidie stopzetten of verminderen
  • een administratieve boete uitschrijven voor het niet behalen van het vereiste energielabel. De boete is enkel verschuldigd als ook daadwerkelijk rentesubsidie werd uitbetaald.

  De teruggevorderde rentesubsidie en de boete moet u in 1 keer terugbetalen, maar een afbetalingsplan kan eventueel wel toegestaan worden, zowel wat terugvordering als de boete betreft.

  Terugvordering rentevoordeel

  Als de energieverbetering slechts gedeeltelijk werd bereikt, wordt de rentesubsidie als volgt teruggevorderd. Ook voor de resterende looptijd van de rentesubsidie, zal deze op dezelfde manier berekend worden.

  Terugvordering

  • 50% van de ontvangen rentesubsidie wordt teruggevorderd als:
   • u voor uw woning of appartement EPC-label A beoogde, maar EPC-label B behaalde;
   • u voor uw woning EPC-label B beoogde, maar EPC-label C behaalde.
  • 75% teruggevorderd als u voor uw woning EPC-label A beoogde maar EPC-label C behaalde.
  • Volledige terugvordering als u label D behaalt in plaats van A, B of C

  Toekomstige rentesubsidie voor de resterende duur van de hypothecaire lening, bij het niet bereiken van het beoogde label:

  • u ontvangt 50% rentesubsidie als:
   • u voor uw woning of appartement EPC-label A beoogde, maar EPC-label B behaalde
   • u voor uw woning EPC-label​​​​​​​ B beoogde, maar EPC-label​​​​​​​ C behaalde;
  • U ontvangt 25% rentesubsidie als u voor uw woning EPC-label​​​​​​​​​​​​​​ A beoogde maar EPC-label​​​​​​​ C behaalde.
  • U ontvangt geen rentesubsidie meer als u label D behaalt in plaats van A, B of C

  Administratieve geldboete

  De administratieve geldboete bedraagt:

  • 300 euro voor een leningsbedrag tot en met 15.000 euro;
  • 600 euro voor een leningsbedrag van 15.001 euro tot en met 30.000 euro;
  • 900 euro voor een leningsbedrag van 30.001 euro tot en met 45.000 euro;
  • 1.200 euro voor een leningsbedrag vanaf 45.001 euro.