Gedaan met laden. U bevindt zich op: Agenda Levenslang Leren

Agenda

Ontdek hier de initiatieven in kader van het Jaar van de Vaardigheden en geplande events rond levenslang leren in Vlaanderen.

Events levenslang leren

 • Stap 12/122023

  Inspiratiedag Levenslang Leren 2023

  Op dinsdag 12 december 2023 organiseert het Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen van 9 tot 16 uur de tweede Inspiratiedag Levenslang Leren in het Flanders Meeting & Convention Center in Antwerpen. Dit jaar staat de inspiratiedag volledig in het teken van de opkomende groene en digitale revoluties, en hoe levenslang leren er een krachtige drijfveer voor kan zijn.

  Op het programma staat een mix van prikkelende keynotes, verdiepende sessies en netwerkmogelijkheden. Meer dan 30 sprekers uit binnen- en buitenland delen hun inzichten, inspirerende praktijken en praktische tips.

  Ontdek hier(opent in nieuw venster) het volledige programma.

Kalender met initiatieven in kader van het Europese Jaar van de Vaardigheden

logo Europees Jaar van de Vaardigheden

De Vlaamse overheid grijpt de start van het Europese Jaar van de Vaardigheden (9 mei 2023 tot 9 mei 2024) aan om een versnelling hoger te schakelen op vlak van levenslang leren in Vlaanderen. In het Jaar van de Vaardigheden worden heel wat maatregelen en initiatieven uitgerold met één gemeenschappelijk doel: een cultuur creëren waarin (blijven) leren en deelnemen aan opleidingen na het verlaten van de schoolbanken evident zijn. Ontdek hier de initiatieven die op de planning staan:

Tweede kwartaal 2023

(mei-juni)

 • Op dinsdag 9 mei gaat het Europees Jaar van de Vaardigheden, of the European Year of Skills(opent in nieuw venster) (EYS), van start. Tijdens dit jaar wordt een hele reeks aan acties en initiatieven in de kijker gezet om de mismatch tussen jobs en vaardigheden op de arbeidsmarkt aan te pakken. Bovendien krijgen mensen en bedrijven op die manier de kans bij te dragen aan de groene en digitale transities.

 • Het Opleidingskompas is een gebruiksvriendelijke, online toepassing en helpt om de juiste opleiding te vinden in het onderwijsaanbod voor volwassenen. Een communicatiecampagne wordt uitgerold om het volwassenenonderwijs als sterk merk te promoten. De campagne richt zich op het stimuleren van elke Vlaming om levenslang te blijven leren.
  Info over de andere initiatieven in kader van Edusprong(opent in nieuw venster).

Derde kwartaal 2023

(juli-september)

 • In het opleidingstegoed (de leer- en loopbaanrekening) op Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster) zullen werknemers kunnen nakijken op hoeveel tijd en middelen ze recht hebben om opleiding te volgen. Aan de lancering van deze tool wordt een brede communicatiecampagne gekoppeld die van start zal gaan rond de start van het nieuwe schooljaar.

 • Sinds schooljaar 2021-2022 kunnen werknemers niet enkel op eigen initiatief opleidingen volgen met Vlaams opleidingsverlof maar kan dat ook op initiatief van de werkgever. Een werknemer die zowel zijn eigen opleidingskeuze volgt, als ingaat op het voorstel van de werkgever, verdubbelt zijn recht op Vlaams opleidingsverlof. Deze tijdelijke maatregel zal nogmaals verlengd worden voor het schooljaar 2023-2024.

 • Met dit project wil het Partnerschap Levenslang Leren bijkomende acties initiëren om de zichtbaarheid van levenslang leren en de vooruitgang in dit domein te versterken. Het Partnerschap wil meer concrete stappen zetten in de samenwerking met de vele actoren op het terrein en de initiatieven die al lopen zichtbaar en overdraagbaar maken en naar een hoger niveau tillen.

 • Vanaf september 2023 starten nieuwe incentives die duaal leren voor leerlingen én volwassenen ondersteunen: de leerlingenpremie alternerende opleiding en de premie kwalificerend werkplekleren (opent in nieuw venster)voor ondernemingen. De premie voor ondernemingen richt zich op leerlingen secundair onderwijs in alternerende/duale opleidingen, cursisten volwassenenonderwijs in duale opleidingen en cursisten in de HBO-5 opleiding verpleegkunde. Ze vervangen de eerdere maatregelen start- en stagebonus, mentorkorting en doelgroepvermindering voor jongeren in alternerende opleiding/deeltijds werkend in DBSO.

 • Naar aanleiding van het VESOC Werkgelegenheidsakkoord “Iedereen nodig, Iedereen mee”, wordt er een premie in het leven geroepen voor niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die een langdurige knelpuntopleiding willen volgen.

Vierde kwartaal 2023

(oktober-december)

 • Het expertisecentrum innovatieve leerwegen organiseert – in opdracht van het Partnerschap Levenslang Leren – haar jaarlijkse Inspiratiedag op 12 december 2023. De doelstelling is om ondernemingen, opleidingsverstrekkers, beleidsmakers en intermediaire actoren te informeren, inspireren en mobiliseren rond levenslang leren.

Eerste kwartaal 2024

(januari-maart)

 • In januari 2024 gaat het pilootproject ‘kwalificerende leerjobs’ van de VDAB van start. In een leerjob kan een jongere die ouder is dan 18 jaar, geen diploma heeft en minstens twee jaar de schoolbanken heeft verlaten, de nodige vaardigheden en kennis opdoen door intensieve on-the-job training om een bepaalde functie uit te voeren en om een beroepskwalificatie te behalen.

 • Een belangrijk deel van levenslang leren in Vlaanderen vindt plaats op de werkvloer. Het ESF-project Leergoesting omvat begeleidingstrajecten voor KMO’s om concrete leeractiviteiten van medewerkers te verbeteren enerzijds, en om het leerklimaat te optimaliseren anderzijds.

 • Ministers uit meer dan 50 landen worden uitgenodigd in Brussel voor een tweedaags programma in het teken van vaardigheden voor de toekomst.

 • Vanuit een gedeelde visie en ambitie voor de inzet van technologie en innovatie wordt een tweejaarlijks momentum georganiseerd onder de noemer: Flanders Technology & Innovation(opent in nieuw venster) Festival. Van 15 maart tot 24 maart 2024 wil Vlaanderen de burger inspireren en goesting geven door te tonen dat de Vlaamse expertises en innovaties aanwezig zijn om antwoorden te bieden op diens dagdagelijkse bezorgdheden. Ook de mogelijkheden op vlak van levenslang leren komen aan bod tijdens dit festival.

Tweede kwartaal 2024

(april-mei)

 • Op 17 en 18 april 2024 gaat de ‘International Lifelong Learning Conference’ door i.k.v. het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie. Vanuit Vlaanderen worden die dagen, in samenwerking met de Franse Gemeenschap, belangrijke thema’s in het kader van levenslang leren via interessante sprekers, workshops en Europese voorbeelden verder uitgediept.