Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het Partnerschap Levenslang Leren Levenslang Leren

Het Partnerschap Levenslang Leren

Het Partnerschap Levenslang Leren werd in 2020 opgericht in kader van het Vlaamse regeerakkoord. Het Partnerschap kreeg de opdracht om van Vlaanderen een lerende samenleving te maken. 

Wat doet het Partnerschap Levenslang Leren?

Het Partnerschap stelde in 2021 het Actieplan Levenslang Leren(opent in nieuw venster) ‘Koers zetten naar een lerend Vlaanderen’ op. Het actieplan volgt de Europese ambitie om tegen 2030 tot een opleidingsdeelname van 60% voor (non-)formeel leren te komen. Het Partnerschap staat mee in voor de uitvoering en de opvolging van het actieplan.

Wie zijn de leden?

Het Partnerschap Levenslang Leren wordt geleid door voorzitter Ans De Vos (Antwerp Management School) en is samengesteld uit een ruime verscheidenheid aan actoren uit het werk- en het onderwijsveld.

Voorzitter Ans De Vos – Antwerp Management School

Leden namens de SERV – vertegenwoordigers van de werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers

 • Joris Renard – Unizo
 • Julie Beysens – VOKA
 • Dirk Malfait – Verso
 • Sam Coomans – ACV-CSC
 • Sarah Lambrecht – Vlaams ABVV
 • John Hallaert – ACLVB
 • Plus een vertegenwoordiger vanuit de Boerenbond

Vertegenwoordigers van onderwijslandschap en de opleidingsverstrekkers

 • Eddy Demeersseman – Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Daisy Denolf – GO!
 • Bart Bisschops – POV
 • Joke Drijkoningen – Ligo, Centra voor Basiseducatie vzw
 • Bieke Morlion – VLIR / Universiteit Gent
 • Marc Vandewalle – VLHORA / Hogeschool UCLL

Vertegenwoordigers van de private opleidingsverstrekkers

 • Henk Dejonckheerde – Alimento
 • Nico Nieuwborg – SYNTRUM / SYNTRA-netwerk

Vertegenwoordigers van het lokaal niveau

 • Bart Jonkers of Hildegard Schmidt – OVSG

Vertegenwoordiger van een Business school

 • Dirk Buyens - Vlerick Business School

Vertegenwoordiger van de Raad Levenslang Leren van de VLOR

 • Kurt Berteloot – Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Het secretariaat van het Partnerschap Levenslang Leren wordt gezamenlijk opgenomen door het Departement Werk en Sociale Economie en het Departement Onderwijs en Vorming.

Het expertisecentrum innovatieve leerwegen neemt een verbindende rol op met het werkveld levenslang leren, het Vlaamse beleid en het Partnerschap levenslang leren.