Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanpassingen geconventioneerde verhuur/budgethuren: bijzondere doelgroepen en gemeentelijke reglementen in werking (nieuwsflash) Nieuwsberichten van lokaal woonbeleid

Aanpassingen geconventioneerde verhuur/budgethuren: bijzondere doelgroepen en gemeentelijke reglementen in werking (nieuwsflash)

Nieuwsbericht
15 mei 2024

Op 3 mei keurde de Vlaamse Regering twee besluiten definitief goed waardoor een aantal bepalingen voor geconventioneerde verhuur (budgethuren) sinds 13 mei 2024 gelden. Andere bepalingen treden later in werking. 

Wat trad op 13 mei 2024 in werking?

  • Bijzondere doelgroepen

Bepaalde verhuurders kunnen geconventioneerde huurwoningen reserveren voor een bijzondere doelgroep. Deze verhuurders zijn woonmaatschappijen, lokale besturen, vzw’s, instellingen van openbaar nut, sociale ondernemingen en autonome gemeentebedrijven. De bijzondere doelgroepen zijn afgestemd op de categorieën binnen de sociale huurreglementering. U vindt ze online.

  • Gemeentelijke reglementen

Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS’en) kunnen een lokaal toewijzingskader opstellen voor geconventioneerde huurwoningen. Dit gebeurt via een gemeentelijk reglement dat geldt voor de geconventioneerde huurwoningen op het grondgebied van de gemeente of het IGS.

Hoe u dit opstelt en wat u erin kunt bepalen, leest u online. We publiceren nog een leidraad om u te ondersteunen bij het opmaken van een gemeentelijk reglement. We houden u hiervan op de hoogte.

Wat treedt later in werking?

De voorrangsregel voor lokale binding geldt vanaf 15 september 2024. De overige bepalingen treden in werking 10 dagen na publicatie van de besluiten in het Belgisch Staatsblad. Dit zijn de bepalingen over huurprijsberekening, omgevingsvergunning en het beroep. Wij houden u op de hoogte.

Meer informatie?

Lees alle informatie op de aparte webpagina aanpassingen geconventioneerde verhuur/budgethuur besluiten.

Met vragen kunt u terecht bij de helpdesk via geconventioneerdehuur@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).