Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe CBO-procedure gestart: nu ook renovatie mogelijk Nieuwsberichten van lokaal woonbeleid

Nieuwe CBO-procedure gestart: nu ook renovatie mogelijk

Nieuwsbericht
5 januari 2024

Het agentschap Wonen in Vlaanderen lanceerde op 27 december 2023 een nieuwe procedure Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO). Naast nieuwbouw van sociale woningen kunnen private ondernemers ook bestaande constructies renoveren tot sociale woningen. We spreken daarom van CBO+.

Voor de oproepen van CBO+ voorzien we in 2024 opnieuw 130 miljoen euro – 100 miljoen euro voor sociale huur, 30 miljoen euro voor sociale koop – om private initiatiefnemers te stimuleren om sociale woningen te realiseren.

Voorstel indienen tegen 22 maart 2024

Bouwpromotoren, aannemers en ontwikkelaars kunnen via CBO+ een totaalproject aanbieden. Ze staan in voor het grondaanbod, het ontwerp en de realisatie van sociale woningen op locaties in heel Vlaanderen. De woonmaatschappijen stellen (delen van) hun werkingsgebied ter beschikking.

De private partner kan, via e-Procurement, tot 22 maart 2024 de onderneming en projectsite voorstellen. Als de kandidatuur voldoet, dan nodigt Wonen in Vlaanderen de inschrijver uit om tegen 1 december 2024 een ontwerp van de woningen uit te werken.

Dit is de eerste oproep CBO+ van 2024 – ten laatste op 1 september 2024 lanceren we de tweede oproep CBO+. We houden u hiervan op de hoogte.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Wonen in Vlaanderen of bij de coördinator voor de CBO-procedure, Myriam Aelbrecht via cbo.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).