Gedaan met laden. U bevindt zich op: Oproep Labo Regiovorming - BSO op regionaal niveau Nieuwsberichten van lokaal woonbeleid

Oproep Labo Regiovorming - BSO op regionaal niveau

Nieuwsbericht
27 maart 2024

Labo Regiovorming gaat op zoek naar 5 (sub)regio’s die het potentieel van regiovorming als samenwerkings- en overlegplatform voor interbestuurlijke samenwerking in de praktijk willen ontwikkelen en testen. Het project start op 1 juli 2024 en eindigt op 30 september 2025. Een van de thema’s gaat over een bindend sociaal objectief (BSO) op regionaal niveau, meer bepaald over het ontwikkelen van een nieuwe, interbestuurlijke aanpak voor de aangroei van sociaal woonaanbod:

  • Wat als de gewestelijke doelstelling inzake bijkomend sociaal woonaanbod naar een (sub)regionaal niveau zou worden doorvertaald, meer bepaald op het niveau van het werkingsgebied van een woonmaatschappij?

  • In die context gaan gemeenten onderling én met de woonmaatschappij in dialoog over de verdeling van de regionale doelstelling binnen het werkingsgebied van de woonmaatschappij;

  • Na akkoord tussen de lokale besturen en de woonmaatschappij over de verdeling en te leveren inspanningen, bekrachtigt de Vlaamse Regering dit akkoord onder de vorm van een driepartijenovereenkomst.

Wil je meewerken aan of experimenteren met een regionale aanpak voor de realisatie van bijkomend sociaal woonaanbod?

Meer info vind je op de website van de VVSG(opent in nieuw venster). Inschrijven kan tot 26 mei 2024.