Gedaan met laden. U bevindt zich op: Publicatie middellange termijn decreet: wijzigingen woningkwaliteit 2023 (nieuwsflash) Nieuwsberichten van lokaal woonbeleid

Publicatie middellange termijn decreet: wijzigingen woningkwaliteit 2023 (nieuwsflash)

Nieuwsbericht
31 mei 2023

We informeerden u al dat een aantal bepalingen voor woningkwaliteit wijzigen in de Vlaamse Codex Wonen (VCW).

Een deel van deze wijzigingen wordt geregeld in het middellange termijndecreet dat de Vlaamse Regering op 21 april 2023 bekrachtigde. Inmiddels is het decreet op 30 mei 2023 gepubliceerd in het Belgische Staatsblad, waardoor de meeste bepalingen uit dit decreet in werking treden op 9 juni 2023. Enkele aandachtspunten:

  • Voor de gemeentelijke ontwerpreglementen woningkwaliteit die vóór 9 juni 2023 ter goedkeuring zijn voorgelegd en waarover de minister van Wonen op 9 juni geen beslissing nam, valt het goedkeuringstoezicht weg. Wonen in Vlaanderen zal in dat geval een advies bezorgen en dit binnen de drie maanden vanaf de datum waarop u het ontwerpreglement voorlegde. De adviesvragen voor nieuwe gemeentelijke woningkwaliteitsreglementen e-mailt u door naar woningkwaliteit.centraal@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).
  • De wijziging rond de vergoeding voor het conformiteitsonderzoek (i.p.v. voor het conformiteitsattest) treedt pas in werking nadat de maximale vergoeding bij besluit van de Vlaamse Regering (BVR) is vastgesteld. Bestaande gemeentelijke bepalingen over een vergoeding voor het conformiteitsattest blijven dus voorlopig behouden.
  • Het toepassingsgebied van het conformiteitsattest verruimt. Naast hoofdverblijfplaatsen kunnen vanaf 9 juni 2023 ook andere verhuurde, te huur gestelde en ter beschikking gestelde woningen een conformiteitsattest krijgen. Maar, u kunt er ook voor kiezen om prioriteit te blijven geven aan hoofdverblijfplaatsen die verhuurd, te huur of ter beschikking worden gesteld. Die keuze motiveert u dan best.

Op de webpagina ‘Wijzigingen woningkwaliteit 2023’ vindt u een volledig overzicht van de wijzigingen. U kunt op deze pagina ook de infosessie over de wijzigingen woningkwaliteit nog eens herbekijken. U vindt hier ook de presentatie en een overzicht van de vragen en antwoorden.