Gedaan met laden. U bevindt zich op: Recht van voorkoop: belangrijke wijzigingen geldig vanaf 9 juni (nieuwsflash) Nieuwsberichten van lokaal woonbeleid

Recht van voorkoop: belangrijke wijzigingen geldig vanaf 9 juni (nieuwsflash)

Nieuwsbericht
31 mei 2023

Op 21 april 2023 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet tot wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen (het middellange termijndecreet wonen). Dit decreet omvat belangrijke wijzigingen voor het recht van voorkoop. Deze nieuwe regels voor het recht van voorkoop zijn op 30 mei 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en gelden vanaf 9 juni 2023.

Op vrijdag 30 juni 2023 beslist de Vlaamse Regering nog over het Besluit van de Vlaamse Regering. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Schrappen functioneel recht van voorkoop

Vanaf 9 juni 2023 is het functioneel recht van voorkoop geschrapt. Dit betekent dat er vanaf 9 juni 2023 niet langer een voorkooprecht zal gelden op woningen die op het leegstandsregister, het register van verwaarlozing en/of het inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woning (VIVOO) staan. Het opladen van aanbod van registers of inventaris in het e-voorkooploket heeft vanaf 9 juni 2023 dan ook geen zin meer.

Heeft u woningen op één van deze registers of de inventaris staan? Dan krijgt het voorkooprecht bij deze woningen de einddatum van 8 juni 2023. Dit gebeurt automatisch, u moet hiervoor niets doen. Voor alle verkopen tot dan geldt dit voorkooprecht wel nog. Is er dus een compromis getekend of vindt de laatste zitting bij openbare verkoop plaats voor 9 juni 2023? Dan geldt het functioneel voorkooprecht wél nog. In de praktijk kunnen er dus nog steeds aanbiedingen gebeuren na 9 juni 2023.

Nieuwe invulling territoriaal recht van voorkoop

Het territoriaal recht van voorkoop krijgt een nieuwe invulling. U kunt als lokaal bestuur vanaf 9 juni 2023 zelf een recht van voorkoop invoeren. Dit gebeurt via een gemeenteraadsbeslissing waarin u afbakent op welke gronden en gebouwen u dit recht van voorkoop wil instellen. U kunt alleen percelen en gebouwen gelegen in een zone bestemd voor wonen opnemen in deze gemeentelijke afbakening. Ook gelden er zes uitzonderingen op het voorkooprecht. U vindt deze op de webpagina over recht van voorkoop.

Praktisch: nieuwe toepassing recht van voorkoop op komst

Het agentschap Digitaal Vlaanderen bouwt volop aan een vernieuwde versie van hun RVV-webtoepassing. De nieuwe toepassing is normaal gezien beschikbaar vanaf juli 2023.

In de vernieuwde webtoepassing verdwijnen alle gekende soorttypes uit de Vlaamse Wooncode (met uitzondering van de bijzondere gebieden) en komt er één nieuw soorttype ‘Vlaamse Codex Wonen’. U zult zich opnieuw moeten aanmelden als leverancier van dit soorttype. Dit zal vereenvoudigd kunnen. We bezorgen u ook een sjabloon waarmee u de door de gemeenteraad afgebakende gronden en gebouwen vlot in het loket kunt opladen.

Wij houden u op de hoogte zodra de webtoepassing en het ondersteunende materiaal beschikbaar is.

Meer informatie?

Op de webpagina over recht van voorkoop vindt u meer informatie.