Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stel u kandidaat voor de focusgroepen nieuwe subsidiekader IGS 5.0 (2026-2031) Nieuwsberichten van lokaal woonbeleid

Stel u kandidaat voor de focusgroepen nieuwe subsidiekader IGS 5.0 (2026-2031)

Nieuwsbericht
7 mei 2024

Het huidige subsidiekader IGS Lokaal Woonbeleid loopt eind 2025 af. Voor de opmaak van een nieuw kader IGS 5.0 (2026-2031) starten we een traject op met de sector. U kunt zich nu kandidaat stellen hiervoor.

Wat houdt het traject in?

Tegen de volgende Vlaamse Regering willen we een voorstel voor een nieuw regelgevend subsidiekader klaar hebben. Hiervoor willen we input vanuit experts op het terrein verzamelen.

Focusgroepen eind juni

Eind juni organiseren we daarom focusgroepen. We toetsen hierin concrete beleidsvoorstellen die volgen uit het evaluatierapport van Steunpunt Wonen. U geeft vanuit uw expertise input hierop: wat zijn mogelijke valkuilen of kansen, wat is de impact op de IGS-werking, ….?

Terugkoppelingsmoment eind september

Eind september voorzien we een terugkoppelingsmoment. We stellen u dan het uitgewerkte voorstel voor waarop u opmerkingen en bedenkingen kunt formuleren.

Waar en wanneer?

We organiseren de focusgroepen op 21, 26 en 28 juni 2024 en het terugkoppelingsmoment op 17, 20 en 24 september 2024, telkens (14u-16u) in het Herman Teirlinckgebouw (Brussel). U neemt deel aan 1 moment in juni en 1 moment in september. Op die manier willen we zoveel als mogelijk deelnemers bereiken, inhoudelijk is elke focusgroep of terugkoppelingsmoment hetzelfde.

Hoe stelt u zich kandidaat?

Voor dit traject zoeken we IGS-coördinatoren, ambtenaren Wonen en algemeen directeurs van gemeenten. U kunt zich tot ten laatste 24 mei 2024 kandidaat stellen via het inschrijvingsformulier(opent in nieuw venster).

Duid voor de focusgroepen aan welke data u kunt en hou deze even vrij tot na 27 mei. We stellen dan zo representatief mogelijke focusgroepen samen. We informeren u na 27 mei aan welke focusgroep u deelneemt en bezorgen u dan de nodige inhoudelijke informatie.

Het terugkoppelingsmoment kunt u meteen vastleggen in het inschrijvingsformulier. Kunt u niet aanwezig zijn in juni, dan kunt u wel nog deelnemen aan het terugkoppelmoment in september.

Meer informatie?

Met vragen kunt u terecht bij de dienst beleidsontwikkeling via emy.nys@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)