Gedaan met laden. U bevindt zich op: Woonbeleidsconvenant via enveloppe Nieuwsberichten van lokaal woonbeleid

Woonbeleidsconvenant via enveloppe

Nieuwsbericht
14 februari 2024

Met de zesde oproep sociaal woonbeleidsconvenant in 2022 voorzagen we voor het eerst in een enveloppe van 1.000 sociale huurwoningen die kunnen worden toegekend aan een lokaal bestuur doorheen het jaar.

Op 17 januari 2024 werden van die enveloppe al 874 woningen opgebruikt. Daarom nam de minister van Wonen het initiatief om te voorzien in een nieuwe enveloppe van 1.000 sociale huurwoningen. Hij mandateert het agentschap Wonen in Vlaanderen voor het afsluiten van convenanten met gemeenten binnen deze enveloppe tot en met 31 december 2025.

Kansen benutten

Om het FS3-budget maximaal te benutten, kan de stad of gemeente continue convenanten afsluiten. Daarvoor stelt de minister van Wonen aan Wonen in Vlaanderen een enveloppe van 1.000 bijkomende sociale huurwoningen ter beschikking.

Lokale besturen en initiatiefnemers kunnen met deze enveloppe inspelen op onverwachte lokale opportuniteiten zoals een aankoop van goede woningen, CBO- of Design-and-Build projecten.

Zo kunnen ze ingaan op nieuwe projectaanvragen op momenten waarop ze nog geen (nieuw) convenant kunnen afsluiten. Nieuwe convenanten afsluiten kan immers pas na een nieuwe periodieke oproep. Zo hoopt het beleid geen kansen te missen om het aanbod aan sociale woningen versneld te doen groeien.

Procedure

De gemeenten kunnen afnemen van de enveloppe via het Projectportaal:

  1. De initiatiefnemer dient een dossier in het Projectportaal in, maakt een woonproject aan, werkt een schetsontwerp uit of staaft de aankoop van goede woningen en vraagt vervolgens de lokale woontoets aan.
  2. De gemeente bespreekt het project op het lokaal woonoverleg en neemt een beslissing via de lokale woontoets. Als het project past in de lokale beleidsvisie, dan geeft de gemeente in het Projectportaal aan dat ze voor het project een convenant uit de enveloppe wilt afsluiten. Ze doet dit als er geen of onvoldoende saldo meer beschikbaar is op de BSO-planner of convenantplanner. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de gemeente ook een collegebeslissing in via het Projectportaal.

  3. Het team programmatie bij Wonen in Vlaanderen volgt de vraag op.

  4. Zodra aan alle voorwaarden (schetsontwerp/staving en collegebeslissing) is voldaan en er nog voldoende woningen beschikbaar zijn binnen de enveloppe, voegt Wonen in Vlaanderen het gevraagde convenant toe voor de gemeente.

  5. Dit aantal bijkomende woningen wordt afgetrokken van de teller van de lopende enveloppe. Wonen in Vlaanderen monitort deze teller en rapporteert daarover aan de minister.

Contact

Met vragen kunt u terecht op woonbeleidsconvenanten.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Lees alle informatie over een convenant sluiten en uitvoeren op onze website.