Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overlegtafel centrumsteden rond proactief woningkwaliteitsbeleid Opleidingen

Overlegtafel centrumsteden rond proactief woningkwaliteitsbeleid

Wonen in Vlaanderen wil vanuit haar opdracht de lokale besturen ondersteunen bij hun woonbeleid. Deze ondersteuning spitst zich toe op verschillende thema’s binnen het lokale woonbeleid.

Deze overlegtafel voor de 13 Vlaamse centrumsteden werd door Wonen in Vlaanderen, samen met de VVSG, opgestart in het kader van de tweede laag (preventief toezicht) van de woningkwaliteitspiramide. Dit overleg geeft de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën rond het woonbeleid te ontwikkelen. Aanvankelijk was dit gefocust op proactief woningkwaliteitsbeleid, maar ondertussen werd dit uitgebreid naar het ruimere stedelijk woonbeleid.

In juni 2020 vond een eerste overleg met de centrumsteden plaats. Drie steden gaven een korte presentatie van de eigen proactieve werking rond woningkwaliteit en beantwoordden vragen van de andere deelnemende centrumsteden. Er volgden nog meerdere overlegtafels over dit thema.
Sinds 2022 komen ook andere thema’s aan bod. De keuze wordt bepaald door de noden en wensen van de deelnemende Vlaamse centrumsteden.

U vindt de presentaties en verslagen van de verschillende overlegtafels hieronder in het luik ‘Documenten’.

Documenten