Voortgangstoets 2022: meting van het sociaal woonaanbod op 31 december 2021

Dit jaar wordt een voortgangstoets uitgevoerd. Wonen-Vlaanderen zal uw gemeente op basis van de meting van het sociaal woonaanbod onderverdelen in categorieën. Hier vindt u de resultaten van de gecorrigeerde meting van het sociaal woonaanbod op 31 december 2021: sociale huurwoningen(PDF bestand opent in nieuw venster), sociale koopwoningen(PDF bestand opent in nieuw venster), sociale kavels(PDF bestand opent in nieuw venster).

U leest hieronder hoe de voortgangstoets in zijn werk gaat.

Voortgangstoets 2022 in zes stappen

In 2022 vindt een voortgangstoets plaats.

Stap 1: De voortgangstoets start met een meting van het sociaal woonaanbod. Wonen-Vlaanderen vergelijkt voor uw gemeente het gerealiseerde en geplande sociaal woonaanbod op 31 december 2021 met het sociaal woonaanbod in de nulmeting.

Stap 2: Op basis van de meting vergelijkt Wonen-Vlaanderen de inspanningen van uw gemeente met het groeipad voor sociale huurwoningen. Het groeipad is het ritme van de programmatie van sociale huurwoningen in de periode 2009-2025. Uw gemeente volgt het groeipad:
- als zij met de gerealiseerde sociale huurwoningen minstens 79,52% van het objectief voor sociale huurwoningen heeft bereikt
- als zij met de gerealiseerde en de geplande sociale huurwoningen samen minstens 95,42% van het objectief voor sociale huurwoningen heeft bereikt.

Stap 3: Wonen-Vlaanderen brengt uw gemeente voorlopig onder in een van de volgende categorieën:
- categorie 1: uw gemeente volgt het groeipad.
- categorie 2: uw gemeente volgt het groeipad niet.

Stap 4: Zit uw gemeente in categorie 1, dan is de voortgangstoets ten einde. Zit uw gemeente in categorie 2, dan krijgt u de kans om een plan van aanpak op te maken. Daarin toont u aan dat uw gemeente voldoende inspanningen levert om het BSO te bereiken.

Stap 5: Wonen-Vlaanderen beoordeelt de plannen van aanpak. Op basis daarvan komt uw gemeente in een van de volgende categorieën terecht:
- categorie 2a: uw gemeente levert voldoende inspanningen om haar BSO te bereiken
- categorie 2b: uw gemeente levert onvoldoende inspanningen om haar BSO te bereiken.
Zit uw gemeente in categorie 2a, dan is de voortgangstoets ten einde.

Stap 6: Zit uw gemeente in categorie 2b, dan moet ze een overeenkomst sluiten met een of meer sociale woonorganisaties of lokale besturen. Die overeenkomst bevat het engagement van de partijen om een bijkomend sociaal woonaanbod in uw gemeente te realiseren. Ze is drie jaar geldig.

Wonen-Vlaanderen en de VMSW zullen, indien uw gemeente dat wenst, gesprekken voeren met uw gemeente en de lokaal actieve sociale woonactor(en) om hen te begeleiden bij de opmaak van dergelijke overeenkomst.

Is uw gemeente niet bereid een overeenkomst te sluiten? Dan zal de minister op zoek gaan naar een sociale woonorganisatie die bereid is om het vereiste sociaal woonaanbod op het grondgebied van uw gemeente te realiseren. Zij zal hiervoor een overeenkomst sluiten met de sociale woonorganisatie.

Veelgestelde vragen