Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overgangsbepalingen nieuw toewijzingsmodel Lokaal toewijzingsbeleid voor sociale woningen

Overgangsbepalingen nieuw toewijzingsmodel

Sinds 1 januari 2024 geldt het nieuwe toewijzingsmodel en wijst een woonmaatschappij sociale woningen toe via vier pijlers. Maar, er zijn enkele overgangsbepalingen waarmee u rekening moet houden.

Centraal inschrijvingsregister

Zolang het lokale softwaresysteem van de woonmaatschappij niet gekoppeld is aan het centraal inschrijvingsregister wijst de woonmaatschappij toe volgens de ‘oude’ toewijzingslijsten, die gegenereerd zijn uit de eigen inschrijvingsregisters. Voor die toewijzingslijsten gelden nog de oude toewijzingsregels. De woonmaatschappij kan wel een woning versneld toewijzen volgens voorwaarden in het nieuwe toewijzingssysteem.

De koppeling met de lokale software moet ten laatste op 29 februari 2024 rond zijn.

Versnelde toewijzingen

Zodra een toewijzingsraad is gevormd, kan een woonmaatschappij afspraken maken over de werkwijze voor versnelde toewijzingen. Vanaf dan kunt u afspreken hoe u het percentage versnelde toewijzingen invult en wat de voorwaarden zijn om te behoren tot diverse subdoelgroepen.

Is er nog geen toewijzingsraad? Dan wijst de woonmaatschappij in afwachting de woningen chronologisch versneld toe of houdt ze rekening met de meest precaire woonnoden.

Toewijzingsreglementen

Vanaf 1 januari 2024 moet u toewijzingsreglementen opmaken volgens de bepalingen in het nieuwe toewijzingsmodel.

Overdracht van woningen

  • Lokaal bestuur als sociale verhuurder

Een lokaal bestuur verhuurt sociale woningen en zal ze wel of niet overdragen aan de woonmaatschappij. Dan zetelt het lokaal bestuur in de toewijzingsraad als lokaal bestuur én als sociale verhuurder. (Als ze de woningen uiteindelijk wel overdraagt, is de rol van sociale verhuurder tijdelijk.)

De woningen van een lokaal bestuur worden toegewezen volgens de nieuwe toewijzingsregels, de afgesproken regeling versnelde toewijzingen en het goedgekeurde toewijzingsreglement.

  • Overdracht tussen woonmaatschappijen

Een woonmaatschappij A is eigenaar van sociale woningen die in het werkingsgebied van een andere woonmaatschappij B. De woonmaatschappij A zal deze woningen nog overdragen naar woonmaatschappij B.

Woonmaatschappij A moet geen toewijzingsreglement maken, maar zetelt wel in de toewijzingsraad van woonmaatschappij B als sociale verhuurder. De woningen worden toegewezen volgens de nieuwe toewijzingsregels en de afspraken versnelde toewijzing en het toewijzingsreglement van de gemeenten uit het werkingsgebied van woonmaatschappij B.

Woonmaatschappij A kan in afwachting van de overdracht van de woningen, de woningen ook in beheer geven aan woonmaatschappij B. Wonen in Vlaanderen maakte hiervoor een modelbeheersovereenkomst die u kunt gebruiken. Dit moet niet het volledige beheer zijn, maar kan ook enkel de toewijzing en verhuring zijn. Opgelet: als u toewijzingslijsten overdraagt, moet u een verwerkersovereenkomst afsluiten. Uw DPO kan u hierbij helpen.