Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aan de slag met het technisch verslag Beleidsprioriteit 2: De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

Aan de slag met het technisch verslag

Elke woning in Vlaanderen moet aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Deze woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Codex Wonen(opent in nieuw venster).

Om te weten of een woning voldoet aan de minimale eisen voor woningkwaliteit voeren woningcontroleurs van de gemeente en van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. De woningcontroleur controleert de woning aan de hand van het technisch verslag.

Technisch verslag invullen tijdens een woningonderzoek

De categorieën van gebreken

Sedert 1 januari 2021 werken we maar met 3 categorieën van gebreken in plaats van de 4 categorieën met strafpunten. Een gebrek wordt in een bepaalde categorie ondergebracht afhankelijk van de aard van het individuele gebrek.

Technisch handboek en technische fiches

Nieuwe technische verslagen vanaf 01/01/2025