Voorwaarden

Er zijn drie soorten machtigingen:

 • de machtiging als werkgever (keuze tussen inclusief of exclusief ten huize van de consument)
 • de machtiging als aangestelde A (geldig voor elke medewerker op alle toegelaten plaatsen uitgezonderd ten huize van de consument)
 • de machtiging als aangestelde B (geldig voor elke medewerker op alle toegelaten plaatsen, ten huize van de consument inbegrepen)

Een machtiging ambulante activiteiten is maar geldig als ook de volgende (wettelijk voorziene) bijhorende documenten in orde zijn:

 • een geldig identiteitsbewijs

 • een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico ten opzichte van derden

 • bij verkoop van voeding: een erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

 • voor een machtiging ambulante activiteiten ten huize van de consument (aangestelde B): een bewijs van goed gedrag en zeden.

Procedure

U vraagt de machtiging ambulante activiteiten aan bij een ondernemingsloket(opent in nieuw venster) naar keuze. U kunt daarvoor het best telefonisch contact opnemen met het betreffende loket en informeren naar de benodigde documenten. Het ondernemingsloket controleert de toekenningsvoorwaarden en beoordeelt de aanvraag. Bij de ontvangst van uw machtiging wordt u als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische machtigingen uit, in de vorm van een plastic badge met een QR-code. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

Kost

De machtiging ambulante handel kost

 • 150 euro voor een machtiging als werkgever

 • 100 euro voor een machtiging als aangestelde – A of B (onbepaalde duur)

 • 50 euro voor een machtiging als aangestelde B (bepaalde duur).

Uitzonderingen

De machtiging is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels.

Als u als ondernemer producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B), hebt u geen machtiging nodig. Ook als u uw diensten presenteert op specifieke (vak)beurzen, is de machtiging niet van toepassing.

Wetgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

 • Gemeentelijk reglement of politieverordening

Lees deze pagina in: