Voorwaarden

Of u daadwerkelijk een machtiging nodig hebt, hangt af van uw statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty).

  Er zijn drie soorten leurkaarten.

  • De machtiging als werkgever
   Ze wordt afgegeven op naam van de natuurlijke persoon die de ambulante activiteit uitoefent. Het kan ook voor een vennootschap, op persoonlijke naam van minstens één zaakvoerder of bestuurder.
  • De machtiging als aangestelde A
   Ze wordt afgegeven op naam van de onderneming, de natuurlijke persoon of de vennootschap die de ambulante activiteit uitoefent. Ze kan uitgewisseld worden tussen verschillende aangestelden (zelfstandige helpers, werknemers, uitzendkrachten, jobstudenten ...). Met deze machtiging kunt u ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen behalve bij de consument thuis.
  • De machtiging als aangestelde B
   Ze wordt afgegeven op naam van één persoon (de aangestelde). Met deze machtiging kunt u ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen, ook bij de consument thuis.

  U kunt een leurkaart aanvragen als u:

  • onderdaan bent van een land van de Europese Economische Ruimte (EU uitgebreid met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of op een andere manier vrijgesteld bent van de nodige beroepskaart
  • een getuigschrift van goed zedelijk gedrag kunt voorleggen als de ambulante activiteit bij de consument plaatsvindt (huis-aan-huisverkoop).

  Ter bescherming van de consument is de ambulante handel maar op bepaalde plaatsen en tijdens bepaalde manifestaties toegestaan.

  De verkoop bij consument thuis mag alleen tussen 8 uur en 20 uur.

  Procedure

  U vraagt de leurkaart aan bij een ondernemingsloket (opent in nieuw venster)naar keuze. Het ondernemingsloket ontvangt de aanvragen, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Bij de ontvangst van uw machtiging wordt u als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische leurkaarten uit, in de vorm van een plastic badge. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

  Bedrag

  • De machtiging ambulante handel als werkgever kost 150 euro.
  • De machtiging als aangestelde A en B kost 100 euro.

  Contact

  Team Ondernemerschapsstimulering
  Koning Albert II-laan 35, bus 12
  1030 Brussel
  reglementen@vlaio.be