Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vergunningen

Vergunningen

Als u een zelfstandige activiteit opstart, hebt u, afhankelijk van uw specifieke activiteiten, mogelijk bepaalde vergunningen nodig. Voor heel wat beroepsactiviteiten hebt u heel specifieke toelatingen nodig, andere vergunningen zijn dan weer van toepassing voor meerdere sectoren of activiteiten. 

Sectorspecifieke vergunningen

Voor heel wat activiteiten is het niet langer noodzakelijk dat u een bepaald diploma moet kunnen voorleggen om het beroep te kunnen uitoefenen. Zo zijn in het Vlaamse Gewest een attest bedrijfsbeheer of een attest van beroepsbekwaamheid niet langer nodig om een zaak op te richten.

Voor een hoop zelfstandige activiteiten moet u als ondernemer heel specifieke toelatingen en vergunningen kunnen voorleggen (dat geldt trouwens ook voor heel wat vrije, intellectuele en dienstverlenende beroepen(opent in nieuw venster)).

Een overzicht van alle sectorspecifieke vergunningen(opent in nieuw venster) vindt u op de website van VLAIO.

Sectoroverschrijdende vergunningen

Sectoroverschrijdende vergunningen houden geen verband met één specifiek beroep. De belangrijkste sectoroverschrijdende vergunningen hebben te maken met onder meer:

  • de locatie van de onderneming: de vroegere stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning, verkavelingsvergunning en natuurvergunning en de socio-economische machtiging zijn geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Ondernemers kunnen in één procedure hun omgevingsvergunning verkrijgen, voor onbepaalde duur.
  • de voedselveiligheid: ondernemingen die voedingsmiddelen produceren, verpakken, opslaan, vervoeren of in de handel brengen, moeten altijd een registratie of toelating aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
  • de brandveiligheid: In veel gevallen (horecazaak, zaak met opslag ontvlambare stoffen, kinderopvang…) is een attest brandveiligheid vereist.
  • het schenken van alcohol: als u een horecazaak uitbaat en u serveert sterke dranken, of u gebruikt sterke dranken in uw gerechten, dan moet u vooraf een aanvraag voor een drankvergunning indienen bij de gemeente. Om alcoholische dranken te verkopen hebt u dan weer een handelaarsvergunning alcohol nodig.
  • openingsuren en wekelijkse rustdag: als kleinhandelaar (verkoop van producten met een rechtstreeks contact met de klant) moet u in principe de regels in verband met sluitingsuren en een verplichte wekelijkse rustdag in acht nemen.  
  • solden: ondernemingen mogen twee keer per jaar tegen verlaagde prijzen verkopen. De soldenperiodes liggen vast, namelijk van 3 januari tot 31 januari en van 1 juli tot 31 juli. Voor de aanvang van de solden geldt de sperperiode, waarin geen prijsverminderingen aangekondigd mogen worden.

U vindt een overzicht van de sectoroverschrijdende vergunningen(opent in nieuw venster) op de website van VLAIO.