Voorwaarden

U kunt de vergunning aanvragen als u:

  • onderdaan bent van een land van de Europese Economische Ruimte (EU plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein)
  • de nodige beroeps- of arbeidskaart hebt of ervan vrijgesteld bent
  • als uitbater van een kermisattractie met aandrijving, een risicoanalyse van uw attractie hebt.

Procedure

U vraagt de vergunning aan bij een ondernemingsloket naar keuze.

Bedrag

Een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten kost

  • 150 euro voor een werkgever
  • 100 voor een aangestelde.

Meer info