Voorwaarden

Er zijn twee soorten machtigingen:

  • machtiging als werkgever.
  • machtiging als aangestelde-verantwoordelijke.

De machtigingen kermisactiviteiten zijn slechts geldig wanneer de wettelijk voorziene bijhorende documenten in orde zijn:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico ten opzichte van derden
  • bij verkoop van voeding: een erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Voor kermistoestellen die personen voortbewegen met een niet-menselijke energiebron is het voorleggen van een bewijs van risicoanalyse, opstellingsinspectie, onderhoud en periodiek nazicht verplicht.

Attracties met paarden en pony's op kermissen zijn onderworpen aan de regelgeving en controle van Dierenwelzijn.

Procedure

U vraagt de vergunning aan bij een ondernemingsloket ((opent in nieuw venster)) naar keuze.

Bedrag

Een machtiging kermisactiviteiten kost

  • 150 euro voor een werkgever
  • 100 voor een aangestelde-verantwoordelijke.

Uitzonderingen

Personen die op een kermis een vestiging in kermisgastronomie ZONDER bediening aan tafel uitbaten, moeten geen 'machtiging kermisactiviteiten' hebben, maar moeten wel een 'machtiging ambulante activiteiten' bezitten.

Medewerkers op een kermis zijn vrijgesteld van een machtiging als zij hun activiteit uitoefenen in het bijzijn van en onder de controle van de houder van een machtiging.