Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat bevat het Auditregister? Domein Auditregister

Wat bevat het Auditregister?

Elke bevraging wordt gelogd in het Auditregister, met een unieke referentie en een aantal gegevens.  Op die manier wordt voldaan aan de vereisten m.b.t. logging voor persoonsdiensten(opent in nieuw venster) en de verantwoordelijkheden van de leverancier(opent in nieuw venster).

Volgende gegevens worden opgeslagen:

 • Referentie: uniek referentienummer van de vraag / het antwoord

 • Wat: dienst waarmee de vraag gesteld wordt

 • Wie: toepassing van de afnemer die de vraag stelt

 • Gebruiker: INSZ-nummer van de persoon bij de afnemer die de vraag stelt

 • Waarom: hoedanigheid waarin de vraag gesteld wordt

 • Wanneer: tijdstip waarop de vraag / het antwoord verwerkt wordt

 • Volledig bericht: volledige inhoud van het bericht (enkel bij foutlogging).

 • Over wie: identificatie van de persoon over wie de vraag en het antwoord handelen (enkel bij auditlogging).

Alle bewaarde gegevens kunnen gebruikt worden voor auditdoeleinden:

 • Opvragen van wie met welke toepassing de gegevens van een specifieke persoon opgevraagd heeft.

 • Controle op de overeenkomst tussen ontvangen en verzonden gegevens.

 • Wettelijk verplichte bewaring gedurende 10 jaar. De logginggegevens worden slechts gedurende 6 maanden online bewaard (zodat deze gegevens onmiddellijk opvraagbaar zijn). Daarna worden ze gearchiveerd voor een termijn van 9,5 jaar.