Voorwaarden

Bij het Meldpunt Wegen kunt u terecht voor meldingen over wegen in Vlaanderen zoals:

 • wegdek
 • fietspaden, oversteekplaatsen voor fietsers
 • voetpaden, zebrapaden, ...
 • tunnels, bruggen, ...
 • verkeersdrempels, vluchtheuvels, ...
 • verkeersborden, markeringen, signalisatie
 • openbare verlichting (opent in nieuw venster)
 • verkeerslichten, flitspalen, trajectcontrole, andere camera's, ...
 • straatmeubilair (paaltjes, banken, vuilnisbakken, publiciteitsborden, ...)
 • vangrails, vangplanken, pechstroken
 • bermen (opent in nieuw venster) (onderhoud, beplanting, geluidsschermen, ...)
 • waterafvoer
 • snelwegparkings (opent in nieuw venster), carpoolparkings
 • toegankelijkheid (voetpad, voetgangersgebied, halteplaatsen, parkeerplaatsen, oversteekplaatsen, ...)
 • wegenwerken (werfsignalisatie, veiligheid, verkeershinder door wegenwerken, communicatie, opmerking na uitvoering, ...)
 • sluipverkeer
 • geluidshinder, trillingshinder, geurhinder en ongedierte
 • zwerfvuil of sluikstort (opent in nieuw venster), netheid, onderhoud, dood dier, ...
 • onvoldoende gestrooid of geruimd
 • ontwerp en inrichting van de weginfrastructuur.

Hebt u schade door de slechte staat van de weg of door wegenwerken? Ga na of u een schadevergoeding kunt krijgen (opent in nieuw venster).

Lees meer over het melden van gebreken aan wegen in Brussel en Wallonië (opent in nieuw venster).

Procedure

Online melden

 • Verzamel genoeg gegevens (straatnaam of wegnummer, huisnummer, nummer van paal, eventueel foto's, ...).
 • Ga naar de website Meldpunt Wegen (opent in nieuw venster) en vul de gegevens in. Zodra uw melding is geregistreerd, krijgt u een bericht.
 • De melding wordt automatisch naar de juiste wegbeheerder gestuurd. Die zal uw melding behandelen en het probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen.

Telefonisch melden

 • Verzamel genoeg gegevens (straatnaam of wegnummer, huisnummer, nummer van paal, ...).
 • Bel gratis naar 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur.

Rechtstreeks bij de wegbeheerder

 • Als het probleem zich voordoet op een gemeenteweg of -straat, kunt u dat ook rechtstreeks melden bij de gemeente of de stad in kwestie.
 • De autosnelwegen en gewestwegen in Vlaanderen worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer van de provincie waarin de weg ligt. Gewestwegen en autosnelwegen zijn de verbindingswegen die aangeduid worden door een letter en een nummer (bijv. E314, A12, R0, N20).
 • Voor bruggen over bevaarbare waterwegen zijn de waterwegbeheerders (opent in nieuw venster)bevoegd.

Publicaties

Meer info