Gedaan met laden. U bevindt zich op: Meldingsplicht voor grensoverschrijdende fiscale constructies (DAC6-richtlijn)

Meldingsplicht voor grensoverschrijdende fiscale constructies (DAC6-richtlijn)

Intermediairs en relevante belastingplichtigen moeten over bepaalde grensoverschrijdende fiscale constructies inlichtingen verstrekken aan de bevoegde autoriteit.

DAC6-richtlijn: uitstel meldingsplicht tot en met 28 februari voor grensoverschrijdende fiscale constructies januari-februari

Meer informatie en concrete richtlijnen vindt u op de federale e-service pagina MDR-DAC6(opent in nieuw venster).