DAC6-richtlijn: uitstel meldingsplicht tot en met 28 februari voor grensoverschrijdende fiscale constructies januari-februari

Meer informatie en concrete richtlijnen vindt u op de federale e-service pagina MDR-DAC6 ((opent in nieuw venster)).