Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitrol laadinfrastructuur in Vlaanderen gaat versnelling hoger

Uitrol laadinfrastructuur in Vlaanderen gaat versnelling hoger

De komende twee jaar komen er 10.789 extra (semi-)publieke laadequivalenten bij op privaat domein in Vlaanderen. Concreet gaat het om locaties bij kleine handelaars, grote supermarktparkings, bedrijfsparkings, klassieke tankstations en andere strategisch gelegen locaties buiten het openbare domein. Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, heeft 254 projecten uit de Clean Power for Transport-oproep 2022 goedgekeurd en maakt daarvoor 9.982.107 euro subsidies vrij.

Oproep voor toegankelijke laadinfrastructuur op het private domein

De CPT-oproep van 2022 richtte zich net als vorig jaar op laadinfrastructuur op het private domein dat publiek toegankelijk is. De respons van dit jaar was groter dan die van vorig jaar. Vooral bedrijven hebben een aanvraag ingediend en zijn bereid om te investeren in laadinfrastructuur die ze openstellen voor gebruik door het brede publiek. De laadpalen zullen de komende twee jaar, verspreid over gans Vlaanderen, op verschillende (semi-)publiek toegankelijke locaties geïnstalleerd worden: kleine handelaars, grote supermarktparkings, bedrijfsparkings, klassieke tankstations en andere strategisch gelegen locaties buiten het openbare domein.

Trend naar ultrasnelladers

In de projectvoorstellen van deze CPT-oproep is er dus een duidelijke trend naar investeringen in ultrasnelladers, goed voor 5886 van de in totaal 10789 laadequivalenten. Ultrasnelladers zijn laders met een groot vermogen die er voor zorgen dat u uw wagen in 15 minuten voor een groot deel oplaadt. Dat helpt om de zogenaamde ‘range anxiety’ te voorkomen: de bezorgdheid om in een elektrische auto zonder elektriciteit komen te zitten en niet op tijd een laadpaal te vinden om de accu weer op te laden.

Provincie

Normale laadequivalenten <23 kW

Snelle laadequivalenten >23kW <150kW

Ultrasnelle laadequivalenten >150kW

Totaal laadequivalent per provincie

ANT

777

485

960

2222

LIM

514

270

1486

2270

O-VL

728

140

1200

2068

VL-BR

685

77

880

1642

W-VL

1002

225

1360

2587

Totaal Vlaanderen

3706

1197

5886

10789

Bovenstaande tabel geeft een verdeling weer van het aantal laadequivalenten (CPE) die bij een volledige uitvoering gerealiseerd kunnen worden met deze project-call, opgedeeld in vermogenscategorieën. Een laadpaal met een normaal vermogen kennen we maximaal 2 CPE toe. Bij snellaadpunten zijn dat maximaal 5 CPE en bij ultrasnellaadpunten (150 kW en meer) zijn dat 10 CPE.

Over Clean Power for Transport

Met het actieplan ‘Clean Power for Transport (CPT)’ zet de Vlaamse overheid in op de omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken coördineert de uitvoering van dit actieplan. Eén van de onderdelen is de uitbouw van laadinfrastructuur. Dat gebeurt o.m. via jaarlijkse oproepen waarmee subsidies worden verleend aan toegankelijke laadinfrastructuur op het private domein.

Bij de gelijkaardige projectoproep uit 2021 werden al 210 projecten geselecteerd voor een subsidiebedrag van 8,2 miljoen euro. Daarmee worden 9800 laadequivalenten gerealiseerd tegen uiterlijk november 2023. Die projecten zijn nu volop in uitvoering.