Gedaan met laden. U bevindt zich op: Praktijkopleiding rijbewijs C en D

Praktijkopleiding rijbewijs C en D

U kunt starten met uw praktijkopleiding na een geslaagd theorie-examen en een medisch onderzoek.

U kiest tussen een rijopleiding:

Praktijkopleiding via een erkende rijschool

 1. Kies een erkende rijschool(PDF bestand opent in nieuw venster) en bezorg hun de volgende documenten:
  • attest van slagen voor het theorie-examen
  • rijgeschiktheidsattest van groep 2
  • eventueel uw rijbewijs B of een ander rijbewijs waarvan u houder bent.
 2. Volg minstens 8 uur praktijkles.
  • Wilt u het rijbewijs met vakbekwaamheid behalen? Dan kunt u extra lessen volgen voor dat deel van het praktijkexamen.

Na afloop krijgt u een ‘getuigschrift van praktijkonderricht’ dat u aan het examencentrum moet bezorgen.

Praktijkopleiding met een voorlopig rijbewijs model 3

Uw voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig. Tijdens die stageperiode oefent u met 1 of 2 begeleiders:

 • Stap 1

  Kies uw begeleider(s)

  U kiest 1 of 2 begeleiders die op uw voorlopig rijbewijs worden vermeld. U mag alleen rijden als u vergezeld bent van uw begeleider(s).

  • Minimumleeftijd voor begeleiders:

   • voor het rijbewijs C: 24 jaar

   • voor het rijbewijs D: 27 jaar.

  • Andere voorwaarden voor een begeleider:

   • Moet minstens 6 jaar in bezit zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het voertuig waarin de leerling oefent.

   • Moet ingeschreven zijn in België en houder zijn van een identiteitsdocument dat in België werd uitgereikt.

   • Mag de laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken waarvoor u moet slagen.

   • Mag het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur hebben begeleid. Die voorwaarde geldt niet als:

    • het gaat om de kinderen of pleegkinderen van de begeleider. Of die van de partner met wie de begeleider is gehuwd of wettelijk samenwoont

    • begeleider en kandidaat personeelsleden zijn van dezelfde onderneming die haar bestuurders zelf opleidt.

    • begeleider en kandidaat werken voor een brandweerdienst.

  U mag veranderen van begeleider tijdens uw stageperiode. Ga dan naar uw gemeentebestuur om uw voorlopig rijbewijs te laten aanpassen.

 • Stap 2

  Vraag uw voorlopig rijbewijs aan

  Bezorg de volgende documenten en gegevens aan uw gemeentebestuur om uw voorlopig rijbewijs aan te vragen:

 • Stap 3

  Oefen minstens 1 maand en maximaal 12 maanden

  U mag alleen in België oefenen en met uw begeleider(s) rijden.

  Bent u jonger dan 24 jaar? Dan mag u niet rijden:

  • tussen 22 en 6 uur

  • op vrijdag, zaterdag en zondag

  • op de vooravond van wettelijke feestdagen

  • en op wettelijke feestdagen zelf.

  Goed om te weten:

  • Wordt u vergezeld door 1 begeleider? Dan mag u nog 1 andere passagier vervoeren.
  • U moet altijd uw identiteitskaart en voorlopig rijbewijs op zak hebben wanneer u oefent.
  • Achteraan het voertuig moet op een goed zichtbare manier een L-teken worden aangebracht.
  • Uw voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor uw begeleider.
  • Als u 2 keer niet slaagt voor het praktijkexamen moet u een opleiding volgen bij een erkende rijschool(PDF bestand opent in nieuw venster).

  Opgelet: hou er rekening mee dat uw voorlopig rijbewijs maar 12 maanden geldig is. Het kan niet worden verlengd. U moet dan 3 jaar wachten voor u een nieuw voorlopig rijbewijs kunt aanvragen voor dezelfde categorie. Maak dus op tijd uw afspraak met het examencentrum(opent in nieuw venster) voor uw praktijkexamen.

  Voor meer informatie over de geldigheid van het voorlopig rijbewijs kunt u contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer via info@mobilit.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie) of op 02 277 31 11.