Gedaan met laden. U bevindt zich op: CEF Transport Subsidieoproepen - Algemene enveloppe

CEF Transport Subsidieoproepen - Algemene enveloppe

Projecten die worden uitgevoerd in Vlaanderen of België kunnen alleen een projectvoorstel indienen onder de subsidieoproepen van de algemene enveloppe.  Dat budget staat naast de zogenaamde cohesie-enveloppe die een hoger cofinancieringspercentage voorziet voor de landen waar het bruto nationaal inkomen per inwoner onder de 90 procent van het EU-gemiddelde ligt.

Thematisch

Concreet moet uw project passen onder 1 van de 5 subsidieoproepen die werden gepubliceerd en de daaronder opgenomen topics en prioriteiten.

 • Projecten op het kernnetwerk (CEF-T-2023-COREGEN): spoor, maritiem, binnenvaart of multimodale terminals
 • Projecten op het uitgebreide netwerk (CEF-T-2023-COMPGEN): spoor, maritiem, binnenvaart of multimodale terminals
 • Slimme en interoperabele mobiliteit (CEF-T-2023-SIMOBGEN): ERTMS, ITS, SESAR, RIS, verbeteren van interoperabiliteit, innovatie…
 • Duurzame en multimodale mobiliteit (CEF-T-2023-SUSTMOBGEN): Motorways of the Seas en multimodale passagiershubs
 • Veilige mobiliteit (CEF-T-2023-SAFEMOBGEN): verkeersveiligheid, weerbaarheid van infrastructuur, grenscontroles en beveiligde parkings

Daarnaast is er ook een onderverdeling tussen studies en werken of een combinatie van beide in aparte topics.

  Doorlooptijd

  Onder de algemene subsidieoproepen 2023 zijn kosten subsidiabel vanaf de datum van indiening van het projectvoorstel. Aanvragen mogen doorlopen tot 31 december 2028.

  Er wordt wel een maximale doorlooptijd beoogd van:

  • twee tot drie jaar voor studies
  • vier tot vijf jaar voor werken

  Beoordeling

  Uw projectvoorstel wordt beoordeeld op basis van 5 criteria:

  • Prioriteit en urgentie: past uw project binnen de prioriteiten van het EU-transportbeleid, zijn er synergetische elementen met andere sectoren,…
  • Maturiteit: lijkt de voorziene timing haalbaar, zijn er stappen ondernomen naar uitvoering toe,…
  • Katalysatoreffect: in welke mate kan de cofinanciering leiden tot een versnelling/verbetering van het project,…
  • Kwaliteit: is het projectvoorstel duidelijk beschreven en lijkt de voorgestelde uitvoering en beheer van het project realistisch.
  • Impact: op maatschappelijk en economisch vlak maar ook op milieu en klimaat.

  Tijdslijn

  CEF 2023

  De derde reeks algemene subsidieoproepen onder het CEF2 Transport-programma werden opengesteld op 26 september 2023 en zullen afsluiten op 30 januari 2024.