Thematisch

Concreet moet uw project passen onder 1 van de 6 subsidieoproepen die werden gepubliceerd en de daaronder opgenomen topics en prioriteiten.

 • Projecten op het kernnetwerk (CEF-T-2021-COREGEN): spoor, maritiem, binnenvaart of multimodale terminals
 • Projecten op het uitgebreide netwerk (CEF-T-2021-COMPGEN): spoor, maritiem, binnenvaart of multimodale terminals
 • Slimme en interoperabele mobiliteit (CEF-T-2021-SIMOBGEN): ERTMS, ITS, SESAR, RIS, verbeteren van interoperabiliteit, innovatie…
 • Duurzame en multimodale mobiliteit (CEF-T-2021-SUSTMOBGEN): Motorways of the Seas en multimodale passagiershubs
 • Veilige mobiliteit (CEF-T-2021-SAFEMOBGEN): verkeersveiligheid, weerbaarheid van infrastructuur, grenscontroles en beveiligde parkings
 • Militaire mobiliteit (CEF-T-2021_MILMOB): aanpassingen van het civiel-militaire netwerk om te voldoen aan de voorwaarden van duaal gebruik.

Daarnaast is er ook een onderverdeling tussen studies en werken of een combinatie van beide in aparte topics.

  Doorlooptijd

  Onder de algemene subsidieoproepen 2022 zijn kosten subsidiabel vanaf de datum van indiening van het projectvoorstel. Aanvragen mogen doorlopen tot 31 december 2027.

  Er wordt wel een maximale doorlooptijd beoogd van:

  • twee tot drie jaar voor studies
  • vier tot vijf jaar voor werken

  Beoordeling

  Uw projectvoorstel wordt beoordeeld op basis van 5 criteria:

  • Prioriteit en urgentie: past uw project binnen de prioriteiten van het EU-transportbeleid, zijn er synergetische elementen met andere sectoren,…
  • Maturiteit: lijkt de voorziene timing haalbaar, zijn er stappen ondernomen naar uitvoering toe,…
  • Katalysatoreffect: in welke mate kan de cofinanciering leiden tot een versnelling/verbetering van het project,…
  • Kwaliteit: is het projectvoorstel duidelijk beschreven en lijkt de voorgestelde uitvoering en beheer van het project realistisch.
  • Impact: op maatschappelijk en economisch vlak maar ook op milieu en klimaat.

  Tijdslijn evaluatie en selectie

  CEF 2021

  De CEF 2021 subsidieoproepen sloten af op 19 januari 2022, 17u.

  De verdere stappen in het selectieproces volgen onderstaande timing:

  • Februari - april 2022: evaluatie van de ingediende projectvoorstellen door externe evaluatoren en CINEA
  • Juni 2022: selectiebeslissing
  • Juli-oktober 2022: contractonderhandelingen tussen de projectcoördinatoren en CINEA
  • 20 oktober 2022: deadline voor het afronden van de subsidieovereenkomsten en uitbetaling van een eerste schijf cofinanciering

  CEF 2022

  Als gevolg van de crisis in Oekraïne worden EU acties rond militaire mobiliteit versneld. De tweede MilMob oproep stond open van 12 mei 2022 t.e.m. 29 september 2022, met dezelfde scope als de eerste oproep.

  De rest van de voorziene 2022 subsidieoproepen werden gelanceerd op 13 september 2022 en zullen afsluiten op 18 januari 2023.

  Lees deze pagina in: