Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een subsidie aanvragen voor het bundelen van spoorvolumes in Vlaamse havens

Een subsidie aanvragen voor het bundelen van spoorvolumes in Vlaamse havens

Op 19 juli 2019 heeft de Vlaamse Regering een steunregeling goedgekeurd die het groeperen (‘bundelen’) van ladingstromen op intermodale terminals in de haven wil stimuleren. Op die manier wil de Vlaamse Regering de modal shift van intermodaal vervoer over de weg naar spoorvervoer bevorderen, de files aanpakken en de negatieve milieu- en gezondheidsimpact van vrachtwagenvervoer verminderen. Het subsidieprogramma werd samen met de Vlaamse havenbedrijven ontwikkeld en is op 1 oktober 2019 officieel van start gegaan. De Vlaamse overheid en de havenbedrijven staan samen in voor de opvolging en financiering van het programma.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de steunmaatregel als:

Aanvraagprocedure

 • Stap 1

  Dien uw aanvraag in bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

  Als u voor de periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 oktober 2023 in aanmerking komt voor de subsidie moet u uw aanvraag indienen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, gericht aan de heer Glen De Schampheleire (afdeling Beleid):

 • Stap 2

  Dien na elk kwartaal een subsidieaanvraagdossier in

  Daarna kunt u na elk kwartaal een subsidieaanvraagdossier indienen (vanaf 1 april voor kwartaal 1, vanaf 1 juli voor kwartaal 2, vanaf 1 oktober voor kwartaal 3 en vanaf 1 januari voor kwartaal 4) en dat uiterlijk een maand na het einde van het trimester dat recht kan geven op een subsidie.

  Ook kunt u een vergadering met de medewerkers van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken inplannen:

Documenten

De subsidie voor het bundelen van containers voor het goederenvervoer per spoor wordt verder toegelicht in de volgende documenten: