Gedaan met laden. U bevindt zich op: ADN-attest voor deskundigen

ADN-attest voor deskundigen

Het ADN-attest bevestigt dat de deskundige aan een opleiding heeft deelgenomen en geslaagd is voor een examen met betrekking tot de bijzondere eisen waaraan bij vervoer van gevaarlijke goederen per schip voldaan moet worden.

De Vlaamse Waterweg is bevoegd voor het organiseren van ADN-examens, het toezicht op examens en het uitreiken van ADN-attesten.

Het ADN-attest is 5 jaar geldig. Om een verlenging te kunnen verkrijgen, dient de expert te bewijzen dat hij binnen het laatste jaar voor afloop van de geldigheid van zijn attest met goed gevolg een herhalingscursus heeft gevolgd.

Er zijn drie verschillende ADN-attesten, afhankelijk van het type schip waarop men de werkzaamheden uitvoert, namelijk:

  • ADN- attest “basis”
  • ADN-attest “gas”
  • ADN-attest “chemie”