Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of herinrichting van gewestweg voor verbeterde ontsluiting tewerkstellings-, winkel- of dienstenzone

Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of herinrichting van gewestweg voor verbeterde ontsluiting tewerkstellings-, winkel- of dienstenzone

Voor projecten langs gewestwegen wordt de samenwerking en financiering sinds 2013 geregeld via samenwerkingsovereenkomsten. Hieronder lees je meer over de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of herinrichting van een gewestweg voor verbeterde ontsluiting van tewerkstellings-, winkel- of dienstenzone.

Wat

De samenwerkingsovereenkomst verbindt het gewest, de gemeente en de beheerder/projectontwikkelaar en richt zich tot de aanleg of herinrichting van een gewestweg om de ontsluitingsinfrastructuur voor een tewerkstelling-, winkel- of dienstenzone te verbeteren. De overeenkomst heeft als doel:

 • de multimodale bereikbaarheid van de zone te verbeteren, rekening houdend met het STOP-beginsel (eerst Stappen dan Trappen, vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagen)
 • de bereikbaarheid verbeteren van de zone met verschillende transportmiddelen: te voet, per fiets, openbaar vervoer, individueel gemotoriseerd transport.

Concreet gaat het om werken zoals:

 • de herinrichting van een bestaand kruispunt
 • de inrichting van een nieuw kruispunt
 • de herinrichting van een wegvak in functie van de ontsluiting

Financiering

De beheerder/projectontwikkelaar stelt een cofinancieringsplan op en zorgt voor de prefinanciering. De beheerder/ projectontwikkelaar draagt de kosten van het project, met uitzondering van de kosten die de andere partijen voor hun rekening nemen.

De gemeente betaalt:

 • de ontreinigingskosten;
 • de kosten voor stoepen en straatmeubilair;
 • de kosten van het groen op het gewestdomein binnen de bebouwde kom;
 • de aanleg van of de aanpassing aan DWA-riolering en het percentage van die kosten dat niet ten laste valt van het gewest.

Het gewest betaalt:

 • 60% van de kosten voor herinrichtingswerken van de gewestweg of van het kruispunt van de gewestweg.
 • 40% van de kosten voor een nieuwe aansluiting op de gewestweg.

Meer informatie

Lees hier (PDF bestand opent in nieuw venster)alle informatie over de samenwerkingsovereenkomst.