Gedaan met laden. U bevindt zich op: 8 tot 80+ norm

8 tot 80+ norm

Mensen hebben nood aan veilige, vergevingsgezinde, comfortabele en duidelijke wegen. Daarom willen we onze weginfrastructuur zo veilig en bereikbaar mogelijk maken, zowel voor een 8- als voor een 80-jarige.

Wanneer we onze wegen en de ruimtelijke omgeving errond op maat van een 8-jarige gaan inrichten, ontdekken we allicht automatisch dat we die wegen en omgevingen meteen ook veilig, aangenaam en bereikbaar hebben gemaakt voor 80-jarigen. Of voor eender welke leeftijd, en voor mensen met een beperking. Kortom: voor iedereen.

Dat noemen we de 8 tot 80+ norm (n.v.d.r: soms wordt hiervoor ook de ‘kindnorm’ gebruikt).

De kennis en expertise hiervoor zit wijdverspreid bij talloze partners. Delen ervan zijn al opgenomen in beleidskaders, vademecums, artikels en tijdschriften.

Op deze webpagina’s probeert de Vlaamse overheid om minstens een deel van die informatie te bundelen en te ontsluiten. Zo wil ze u als lokaal bestuur inspireren bij het inrichten van uw grondgebied en wegen, volgens de 8 tot 80+ norm. De huidige opmaak en inhoud vormen slechts een eerste aanzet, die stelselmatig zal worden aangevuld.

Deze webpagina wordt de komende maanden aangevuld met publicaties over onderstaande onderwerpen:

  • Inspiratie voor aanpak schoolroutes
  • Inspiratie voor aanpak kindvriendelijke locaties (jeugdbewegingen, speelpleinen, vrijetijdsactiviteiten ...)
  • Inspiratie voor aanpak seniorenomgevingen

De Vlaamse overheid brengt u als lokaal bestuur op de hoogte zodra die inspiratiebundels beschikbaar zijn.