Afwegingskader voor snelheidsregimes binnen de bebouwde kom

Bekijk het webinar

Inhoud is aan het laden

Webinar van 28 januari 2022

Meer actieve weggebruikers onder verkeersslachtoffers

Het aandeel actieve weggebruikers stijgt onder de verkeersslachtoffers. Zowel voetgangers als fietsers zijn steeds vaker betrokken in dodelijke verkeersongevallen met personenwagens. Dat blijkt uit de pas vrijgegeven verkeersveiligheidsbarometer(opent in nieuw venster) van VIAS.

Daarnaast valt ongeveer 4 op 10 van alle slachtoffers op het Vlaamse wegennet - met daarin een groot aandeel actieve weggebruikers - op wegen met een snelheidsregime van 50 km/u binnen de bebouwde kom. Het nieuwe afwegingskader kan een houvast bieden om een gepast snelheidsregime voor wegen binnen de bebouwde kom te bepalen.

Andere snelheid afhankelijk van functie

Idealiter bepaalt de functie van de weg aan welke snelheid de gemotoriseerde weggebruikers rijden. Die snelheid is op wegen binnen de bebouwde kom vaak te hoog om hetzelfde wegvak met actieve weggebruikers te delen.

De snelheids- en massaverschillen zorgen voor gevaarlijke situaties. Om het risico van die verschillen te minimaliseren, vertrekt het kader vanuit de functie van de weg om een gepast snelheidsregime toe te kennen:

 • Voor wegen die voornamelijk een verblijfsfunctie vervullen, stelt het afwegingskader een snelheidsregime van 30 km/u voor. Hier kan het gemotoriseerd verkeer, gezien de lage toegelaten snelheid, op een veilige manier gemengd worden met de actieve weggebruiker.
 • Voor wegen die voornamelijk een verkeersfunctie vervullen, stelt het afwegingskader een snelheidsregime van 50 km/u voor. In die situatie zijn voldoende veilige infrastructurele voorzieningen voor de actieve weggebruikers noodzakelijk.

Meerdere factoren

Om een gepast snelheidsregime te bepalen, moet u rekening houden met verschillende factoren:

 • (fiets)infrastructuur
 • conflictdichtheid
 • verhouding tot de omliggende wegen
 • potentiële verkeerssamenstelling
 • zichtbaarheid en oprijzicht
 • oversteekbaarheid
 • punctuele omstandigheden

Bekijk het afwegingskader.(PDF bestand opent in nieuw venster)

Praktisch

Zowel bij gewest- als gemeentewegen neemt u als lokaal bestuur het initiatief van de snelheidswijziging.

 1. Het afwegingskader wordt doorlopen met verschillende partijen in een expertengroep (bestaande uit het lokaal bestuur, de lokale politie, De Lijn …) om tot een gedragen beslissing te komen.

Overweegt u de snelheidswijziging op een gewestweg? Dan moet u het Agentschap Wegen en Verkeer mee aan tafel uitnodigen.

 1. Opmaak van het aanvullend reglement: ter goedkeuring of ter kennisgeving.
 2. Voor een goede naleving van die beslissing worden daarnaast maatregelen op het terrein genomen. Dat zal de naleving van de snelheidswijziging ten goede komen.