Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkeersveiligheidsonderzoek

Verkeersveiligheidsonderzoek

Verkeersveiligheidsonderzoek maakt deel uit van de overkoepelende doelstellingen voor een veilig verkeerssysteem en is specifiek opgenomen als maatregel in het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025.

Doelgroep

Aangezien verkeersveiligheidsonderzoek het beleid wil (bij)sturen en ondersteunen, zijn de beleidsmakers de meest directe doelgroep. Ook onderzoekers vormen een belangrijke doelgroep, naast andere geïnteresseerden.

Doelstelling

Vlaanderen streeft een verkeersveiligheidsbeleid na dat gestuurd wordt vanuit en ondersteund wordt door onderzoek. Daarbij gebeurt prioritering in functie van de bestaande noden bij de uitvoering van het Vlaamse verkeersveiligheidsplan en bestaande kennisleemtes.

Historiek

Tot en met 2016 vond een groot deel van het beleidsondersteunend onderzoek plaats in het kader van de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. Voor verkeersveiligheid gebeurde dat meer specifiek door het Steunpunt Verkeersveiligheid. Daarna is beslist om voor verkeersveiligheid te gaan werken met een onderzoeksagenda.

Raamovereenkomst

Voor de uitvoering van het verkeersveiligheidsonderzoek in het kader van de onderzoeksagenda wordt vandaag gebruik gemaakt van een raamovereenkomst, die gesloten is voor een periode van 4 jaar en loopt tot november 2023.

De invulling van de onderzoeksagenda is gebaseerd op een longlist van mogelijke onderzoeken waarvoor vanuit diverse hoeken (o.a. vanuit het Vlaams Forum voor de Verkeersveiligheid) voorstellen werden geformuleerd. Op basis daarvan werd begin 2022 een shortlist goedgekeurd door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Zie Longlist en shortlist onderzoeksagenda verkeersveiligheid VPV 2021-2025(PDF bestand opent in nieuw venster).

Lopend onderzoek

Status

Onderzoek

Type onderzoek

Uitvoerder

Lopend

Impact van ladingzekering op de verkeersveiligheid in Vlaanderen

Toegepast onderzoek

VIAS institute

Lopend

Effectevaluatie historische en dynamische gevaarlijke puntenlijst

Evaluatie-onderzoek

VIAS institute

Uitgevoerd onderzoek

Bekijk hieronder de verschillende onderzoeksthema’s.