Doelgroep

Afwegingskaders zijn zowel voor wegbeheerders als weggebruikers bedoeld.

Doelstelling

Bij de uitvoering van het Vlaams Verkeersveiligheidsplan 2021-2025 is ervoor gekozen om waar mogelijk beleidskeuzes rond een verkeersveiligheidsthema te bundelen en op een toegankelijke manier te ontsluiten als een afwegingskader.

Het doel is om:

  • inzicht te geven in de onderbouwing van die beleidskeuzes
  • handvaten voor beslissingen door de wegbeheerders aan te reiken
  • inzicht en wederzijds begrip tot stand te brengen.

Historiek

Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse overheid) werken al langer samen om werkboeken en vademecums rond specifieke mobiliteitsonderwerpen voor de wegbeheerder uit te werken.

Bij de uitvoering van het Vlaams Verkeersveiligheidsplan 2021-2025 werd er expliciet voor gekozen om extra in te zetten op relatief beknopte, toegankelijk geschreven documenten voor een ruimere doelgroep.