Verlenging geldigheid installatieplaatjes

De geldigheid van installatieplaatjes van tachografen die vervallen (zijn) tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 wordt met 10 maanden verlengd, tot en met 10 april 2022. Dat is bepaald in de Europese Verordening 2021/267/EU(opent in nieuw venster).

Tachograaf

Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden(opent in nieuw venster) en de rijsnelheid van vrachtwagen- en buschauffeurs.
Meer informatie vindt u

De tachograaf moeten voldoen aan Europese technische eisen. Zij kunnen enkel worden geïnstalleerd door erkende bedrijven of instanties(opent in nieuw venster).

Snelheidsbegrenzer

Een snelheidsbegrenzer zorgt ervoor dat een voertuig niet sneller kan rijden dan met een bepaalde maximumsnelheid. De snelheidsbegrenzer moeten voldoen aan Europese technische eisen. Zij kunnen enkel worden geïnstalleerd door erkende bedrijven of instanties(opent in nieuw venster).