Gedaan met laden. U bevindt zich op: Antwerpse Ring - Oosterweelverbinding

Antwerpse Ring - Oosterweelverbinding

De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring rond en is zo een cruciaal onderdeel van het Toekomstverbond van de Vlaamse Overheid. Dat plan streeft naar vlotter verkeer, meer veiligheid en leefbaarheid in de Antwerpse regio.

Oosterweelverbinding op Linkeroever en bij Zwijndrecht

In februari 2018 zijn de voorbereidende werken begonnen aan het eerste deel van de Oosterweelverbinding op Linkeroever en Zwijndrecht. De hoofdwerken en de eigenlijke verkeershinder worden in de zomer van 2019 verwacht.

In augustus 2017 werd het Toekomstverbond uitgebreid met de gemeente Zwijndrecht. Het Vlaamse Gewest, de gemeente Zwijndrecht en andere betrokkenen sloten een samenwerkingsakkoord af rond de engagementen bij de toekomstige werken van de Oosterweelverbinding. Een bijkomend geluidsproject moet de leefbaarheid in Zwijndrecht verbeteren en de gemeente wordt mee opgenomen in de overkappingswedstrijd van de intendant.

Concreet gaat het om de volgende zaken:

  • Innoverend geluidsproject voor Zwijndrecht. de geplande geluidswerende maatregelen van het project infrastructuurwerken Linkeroever en Zwijndrecht (eerste onderdeel van de Oosterweelwerken) worden verder aangevuld met innoverende geluidswerende technieken. Een reductie van minstens 10 decibel van het wegverkeerslawaai in de woongebieden langs de E17 is het streefdoel.
  • Leefbaarheidsproject Zwijndrecht binnen opdracht van de overkappingsintendant.Overkappingsintendant Alexander D’Hooghe houdt rekening houden met deze minimaal te behalen geluidsdoelstelling in zijn lopende ontwerpwedstrijd voor de Zone West (Linkeroever, Zwijndrecht). Het geluidsproject kan binnen zijn opdracht verder uitgroeien tot een leefbaarheidsproject dat kans maakt om geselecteerd te worden door de Vlaamse regering als pilootproject.
  • Aanpassingen aan het ontwerp van de Oosterweelwerken bij Zwijndrecht en Linkeroever. Het project wordt uitgebreid om een betere aansluiting op het onderliggend wegennet te bekomen, het fietsnetwerk wordt verder uitgebreid en de infrastructuur krijgt betere landschappelijke inpassing.
  • Financiële engagementen. De afspraken voor de financiering door de verschillende partijen zijn in het akkoord opgenomen.

Website 'De Oosterweelverbinding'

Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken (Lantis, de vroegere Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel - BAM) bundelt alle informatie over de Oosterweelverbinding op www.oosterweelverbinding.be(opent in nieuw venster). U vindt er onder meer

  • tijdslijn met de mijlpalen van het project
  • informatie over de werken die zullen plaatsvinden in uw buurt en minder-hinder-informatie
  • veelgestelde vragen
  • online contactformulier
  • overzicht van geplande infomomenten (het is ook mogelijk om zelf een infosessie aan te vragen).
  • mogelijkheid om u te abonneren op de digitale nieuwsbrief.