Leerplicht voor minderjarigen in het buitenland

Wereldbol in een klas
© Lieven Van Assche

Vlaamse minderjarigen die in België uitgeschreven zijn en hun wettige woonplaats (domicilie) in het buitenland hebben, vallen enkel onder de leer- of schoolplicht van het land waar ze wonen. Om in orde te zijn, vraagt u best na bij het plaatselijke ministerie van onderwijs hoe uw kind voldoet aan de leer- of schoolplicht van het gastland.

Vlaamse kinderen die in het buitenland wonen en hun wettige woonplaats (domicilie) in België behouden, vallen niet enkel onder de wetten van het gastland. Ze moeten ook aan de Belgische leerplicht voldoen. Om aan te tonen dat uw kinderen in het buitenland aan de leerplicht voldoen, zijn er twee mogelijkheden:

  • U toont aan dat uw kind les volgt in het buitenland met een attest van inschrijving aan de school, dat u aan het formulier Leerplichtcontrole (opent in nieuw venster)toevoegt en opstuurt naar de cel Leerplichtcontrole.
  • U toont aan dat u in het buitenland huisonderwijs geeft aan uw kind door elk jaar een schriftelijke Verklaring voor huisonderwijs in te dienen bij de cel Leerplichtcontrole.

Met een Vlaams diploma naar een buitenlandse school

Om met een Vlaams diploma of getuigschrift in het buitenland naar school te gaan of te studeren, kan het nodig zijn om dat diploma gelijkwaardig te laten verklaren. Daarvoor kunt u terecht bij het NARIC-centrum van dat land (National Academic Recognition Information Centre). Voor landen waar geen NARIC-centrum is kunt u terecht bij de ambassade van dat land of de bevoegde dienst voor onderwijs van dat land.

Om een diploma gelijkwaardig te laten verklaren moet u informatie verstrekken over uw Vlaams diploma in het buitenland. Dat kan door gebruik te maken van:

  • uw diplomasupplement
  • een attest afgeleverd door NARIC-Vlaanderen dat bevestigt dat het gaat om een in Vlaanderen erkend diploma of getuigschrift
  • een gelegaliseerd exemplaar van uw Vlaams diploma. Een diploma laten legaliseren wil zeggen dat u het voor echt laat verklaren.

School- en studietoelagen voor studies in het buitenland

Wie in het buitenland naar school gaat of studeert komt in bepaalde gevallen ook in aanmerking voor een school- of studietoelage van de Vlaamse overheid.

Uitwisseling

U kunt als scholier of student ook op uitwisseling naar het buitenland gaan.