Naturalisatie

Sinds 1 januari 2013 kunnen enkel personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België op basis van een wettelijk verblijf de Belgische nationaliteit vrijwillig verkrijgen.

De aanvraag tot naturalisatie ((opent in nieuw venster)) wordt behandeld door de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. De naturalisatieprocedure duurt minstens 2 jaar.

U kunt terecht bij de burgerlijke stand van uw gemeente voor meer informatie over de voorwaarden en de procedure voor de verkrijging van de Belgische nationaliteit.

Dubbele nationaliteit

Dankzij de wet op de dubbele nationaliteit behoudt u uw Belgische nationaliteit wanneer u de nationaliteit van een ander land hebt verkregen, tenzij u uitdrukkelijk de Belgische nationaliteit opgeeft.

De wet op de dubbele nationaliteit vereist, althans aan Belgische zijde, geen formaliteiten. U hoeft dus geen verklaring af te leggen bij een gemeentelijke dienst of bij een diplomatieke post in het buitenland.

U verkrijgt wel pas de dubbele nationaliteit wanneer de wetgeving van het andere land dat ook toestaat. Voor die buitenlandse wetgeving kunt u het best contact opnemen met het betreffende consulaat.

Voor meer informatie kunt u best contact opnemen met:

U vindt ook meer informatie over de Belgische nationaliteit ((opent in nieuw venster)) en naturalisatie op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.