Gedaan met laden. U bevindt zich op: Is uw woning warmtepompklaar?

Is uw woning warmtepompklaar?

Heel wat mensen weten niet of hun woning geschikt is voor een warmtepomp. Nochtans is deze manier van verwarmen dé toekomst, omdat het zo energiezuinig en klimaatvriendelijk is.

Met de gebruiksvriendelijke tool ‘Warmtepompklaar’ kunnen eigenaars in enkele stappen achterhalen of hun huis of appartement duurzaam verwarmd kan worden met een warmtepomp of zij eerst nog extra moeten isoleren.

Doel van de tool

Campagnebeeld tool "Warmtepompklaar"

De Europese Green Deal legt het Vlaamse Gewest doelen op, zoals het verminderen van broeikasgasemissies, en op het vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Warmtepompen hebben een groot potentieel om hieraan bij te dragen. De Vlaamse regering en het VEKA zetten daarom sterk in op het informeren en sensibiliseren rond warmtepompen.

De efficiëntie van een warmtepomp hangt sterk af van de isolatiegraad van de woning en van de temperatuur van het afgiftesysteem (radiatoren, vloerverwarming,…). Een ketel vervangen door een warmtepomp is daarom niet in alle woningen vanzelfsprekend. Veel burgers stellen zich dan ook de vraag of hun woning geschikt is voor een warmtepomp.

De tool ‘Warmtepompklaar’ geeft een eerste antwoord op deze vraag.