Belastingvermindering voor verhuurders die renoveren en hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor

Als u als eigenaar-verhuurder, uw woning verhuurt aan een erkend sociaal verhuurkantoor (SVK), voor minimum 9 jaar, dan kunt u een belastingvermindering krijgen voor de renovatiewerken die u uitvoert aan die woning.

Voorwaarden

  • De huurwoning is verhuurd aan een erkend sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar.
  • De woning is al minimum 15 jaar in gebruik.
  • De totale kostprijs van de werken is minimum 11.990 euro (incl. btw) voor werken gedaan en betaald in 2018.
    • Als u een voorschot betaald hebt in 2017 voor werken die worden uitgevoerd in 2018, dan mag u met dat voorschot rekening houden om te bepalen of het minimumbedrag van de kostprijs van de werken in 2018 werd bereikt.
  • De facturen voor de werken zijn gericht aan de belastingplichtige eigenaar.
  • De werken worden uitgevoerd door een aannemer.

Aangifte werken in 2017

Voor werken gedaan en betaald in 2017 moest de totale kostprijs van de werken minimum 11.740 euro (incl. btw) bedragen.

Opheffing belastingvermindering vanaf 2019

Vanaf 1 januari 2019 wordt de belastingvermindering opgeheven. Enkel uitgaven gedaan uiterlijk op 31 december 2018 kunnen in aanmerking genomen worden. Voor uitgaven gemaakt in 2018 kunt u wel nog van de belastingvermindering genieten gedurende een periode van 9 jaar, voor zover aan alle voorwaarden voldaan is en blijft.

Bedrag

De belastingvermindering kan tot 45% van de aanvaarde renovatiekosten bedragen. De vermindering wordt toegekend verspreid over een periode van 9 opeenvolgende jaren, telkens voor 5% van de werkelijke uitgaven, met een jaarlijks maximum van 1.200 euro (aanslagjaar 2019).

Let op: De belastingvermindering wordt maar toegekend voor zolang de woning ook effectief onder de vereiste voorwaarden in huur wordt gegeven. Als u na enkele jaren besluit om de woning niet langer te verhuren onder die voorwaarden, zult u de belastingvermindering niet langer genieten.

Aangifte werken in 2017

5% van de werkelijke uitgaven, met een jaarlijks maximum van 1.170 euro (aanslagjaar 2018).

Publicaties

Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed

De brochure geeft een overzicht van de verschillende Vlaamse belastingverminderingen voor vastgoed in de personenbelasting. Daarbij komen zowel de Vlaamse voordelen aan bod voor de woning die u zelf betrekt (uw ‘eigen woning’) als voor andere woningen.

Contact

  • Voor meer informatie over de regelgeving, bel gratis 1700. Elke werkdag van 9 tot 19 uur.
  • Voor vragen over het invullen van uw belastingaangifte, neem contact op met de FOD Financiën.

Federale Overheidsdienst Financiën

Adres
Federale Overheidsdienst Financiën
North Galaxy
Koning Albert II laan 33
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 572 57 57
Fax
02 579 66 19
Contactpagina
http://financien.belgium.be/nl/Contact
Website
Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 17:00