Burenpremie voor collectieve renovatieprojecten

Als u uw woning energiezuinig wilt maken, kunt u samen met minstens 9 andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject. Een collectief renovatieproject wordt geleid door een projectbegeleider (BENOvatiecoach), die een groot deel van uw taken zal overnemen zodat u zelf minder moet doen. Door de collectieve aanpak kan de projectbegeleider ervoor zorgen dat de energierenovatiewerken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd. 

In ruil krijgt de projectbegeleider een burenpremie. Als deelnemer krijgt u zelf geen burenpremie, maar hebt u wel recht op de premies van de netbeheerder. De projectbegeleider helpt u bij het aanvragen van deze premies.

Voorwaarden

 • Een collectief project bestaat uit minstens 10 woningen of appartementen die in dezelfde straat of gemeente (inclusief aanpalende gemeenten) gelegen zijn. Een woongebouw met minimaal 10 wooneenheden (bijvoorbeeld een appartementsgebouw), telt ook als een collectief renovatieproject.
 • De renovatie gaat over minstens 1 van de onderstaande energiebesparende maatregelen. Daarbij moet voldaan zijn aan de voorwaarden van de gekozen premie (of van het ventilatiesysteem).
  • Premie van de netbeheerder voor dak- of zoldervloerisolatie.
  • Premie van de netbeheerder buitenmuurisolatie (isolatie langs buitenzijde en/of isolatie langs binnenzijde) en/of spouwmuurisolatie.
  • Premie van de netbeheerder voor kelderisolatie en/of vloerisolatie op volle grond.
  • Premie van de netbeheerder voor nieuwe beglazing.
  • Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler.
  • Premie van de netbeheerder voor een warmtepomp.
  • Premie van de netbeheerder voor een warmtepompboiler (de Vlaamse regering heeft aangekondigd dat er vanaf 2019 (tot 2024) een premie van 400 euro voor een warmtepompboiler komt. Deze premie is nog niet definitief goedgekeurd.
  • Ventilatiesysteem: er is geen aparte premie voor een ventilatiesysteem, maar deze maatregel komt wel in aanmerking voor de burenpremie en de totaalrenovatiebonus.
 • Per woning/appartement kunt u niet meer dan tweemaal inschrijven voor een collectief renovatieproject.
 • De taken van een projectbegeleider zijn onder andere:
  • optreden als centraal aanspreekpunt voor vragen en problemen
  • advies verlenen en de woning doorlichten
  • indicaties geven van de kosten van de werken en van de energiebesparing
  • een gedetailleerd, gepersonaliseerd plan opmaken
  • geschikte aannemers zoeken en prijzen vragen
  • informeren over financieringsmogelijkheden
  • helpen bij het aanvragen van de premies
  • de renovatiewerken opvolgen.
 • De profielvereisten van een projectbeleider zijn onder andere:
  • bouwkundige en technische kennis hebben
  • inzicht hebben in het risico op lock-in bij gefaseerde investeringen en in de mogelijke oplossingen hiervoor
  • op de hoogte zijn van financieringsmogelijkheden en financiële ondersteuningsmogelijkheden voor energiebesparende renovatiewerken
  • commercieel neutraal zijn

Procedure

Deelnemers

U kunt zich als deelnemer aanmelden op de website van uw netbeheerder (Eandis of Infrax). Als er 10 of meer deelnemers uit dezelfde buurt inschrijven voor dezelfde energiebesparende maatregel, wordt er een collectief renovatieproject opgestart en een projectbegeleider aangewezen. Wanneer er geen 10 deelnemers uit dezelfde buurt zich inschrijven, zullen de netbeheerder en de gemeente zoeken naar een oplossing op maat.

U kunt ook rechtsreeks contact opnemen met een projectbegeleider.

Projectbegeleiders

U kunt zich als projectbegeleider (BENOvatiecoach) kandidaat stellen bij de netbeheerders Eandis en Infrax.

Bedrag

De burenpremie bedraagt maximaal 400 euro per woning of wooneenheid en komt toe aan de projectbegeleider.

In appartementsgebouwen daalt de premie vanaf de zesde wooneenheid naar 100 euro per wooneenheid. De premie wordt beperkt tot maximaal 5000 euro voor het gebouw.

Meer informatie

Publicaties

Energie sparen vanaf 2018? Vraag je premie aan! (1 exemplaar)

De brochure bevat een overzicht van de energiepremies en de leningen die in 2018 gelden als u energiebesparende maatregelen uitvoert: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp, totaalrenovatiebonus, collectieve renovatieprojecten ...

Energie sparen vanaf 2017? Vraag je premie aan! (1 exemplaar)

De brochure bevat een overzicht van de energiepremies en de leningen die in 2017 gelden als u energiebesparende maatregelen uitvoert: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp, totaalrenovatiebonus, collectieve renovatieprojecten ...

Energie sparen vanaf 2018? Vraag je premie aan! (pakket van 20 exemplaren)

De brochure bevat een overzicht van de energiepremies en de leningen die in 2018 gelden als u energiebesparende maatregelen uitvoert: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp, totaalrenovatiebonus, collectieve renovatieprojecten ...

Veelgestelde vragen