chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Energienormen voor nieuwbouw en renovatie

  Energienormen voor nieuwbouw en renovatie

  Nieuwbouw of verbouwingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of melding vereist is, moeten in Vlaanderen voldoen aan bepaalde energienormen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd.

  EPB-eisen

  EPB staat voor ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’. De meeste gebouwen in Vlaanderen moeten een minimumniveau halen op het gebied van isolatie, energiezuinigheid of energieprestatie en ventilatie. Welke eisen er precies van toepassing zijn, hangt onder meer af van de aard van de werken en de datum van de bouwaanvraag of melding.

  Voor nieuwbouwwoningen kunnen er bijvoorbeeld EPB-eisen zijn voor isolatie, energieprestatie (uitgedrukt in een E-peil), ventilatie, minimumaandeel hernieuwbare energie, ...

  Verplichtingen tijdens het bouwproces

  Tijdens het bouwproces zijn er ook een aantal verplichtingen voor de bouwheer, de architect of de EPB-verslaggever.

  Controles en boetes

  Als aangifteplichtige kunt u een boete krijgen als:

  • de startverklaring niet (tijdig) wordt ingediend
  • de EPB-aangifte niet (tijdig) wordt ingediend
  • als er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen, zoals bijvoorbeeld het maximaal E-peil.

  Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete.
  Ook de verslaggever kan een boete krijgen als blijkt dat de EPB-aangifte niet overeenstemt met de gebruikte materialen en de toegepaste technieken.

  Premies

  Is het toegekende E-peil van een nieuwbouwwoning aanzienlijk lager dan de norm? Dan wordt die energiezuinigheid beloond.

  Veelgestelde vragen