Energienormen voor nieuwbouw en renovatie

Energienormen voor nieuwbouw en renovatie

Nieuwbouw of verbouwingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of melding vereist is, moeten in Vlaanderen voldoen aan bepaalde energienormen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd.

EPB-eisen

EPB staat voor ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’. De meeste gebouwen in Vlaanderen moeten een minimumniveau halen op het gebied van isolatie, energiezuinigheid of energieprestatie en ventilatie. Welke eisen er precies van toepassing zijn, hangt onder meer af van de aard van de werken en de datum van de bouwaanvraag of melding.

Voor nieuwbouwwoningen kunnen er bijvoorbeeld EPB-eisen zijn voor isolatie, energieprestatie (uitgedrukt in een E-peil), ventilatie, minimumaandeel hernieuwbare energie, ...

Verplichtingen tijdens het bouwproces

Tijdens het bouwproces zijn er ook een aantal verplichtingen voor de bouwheer, de architect of de EPB-verslaggever.

Controles en boetes

Als aangifteplichtige kunt u een boete krijgen als:

  • de startverklaring niet (tijdig) wordt ingediend
  • de EPB-aangifte niet (tijdig) wordt ingediend
  • als er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen, zoals bijvoorbeeld het maximaal E-peil.

Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete.
Ook de verslaggever kan een boete krijgen als blijkt dat de EPB-aangifte niet overeenstemt met de gebruikte materialen en de toegepaste technieken.

Premies

Is het toegekende E-peil van een nieuwbouwwoning aanzienlijk lager dan de norm? Dan wordt die energiezuinigheid beloond.

Veelgestelde vragen