De AREI-keuring van uw zonnepanelen

De AREI-keuring (AREI = Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) moet worden uitgevoerd vóórdat de zonnepanelen in gebruik genomen worden.  Met deze keuring wordt onderzocht of het veilig is om de zonnepanelen op te starten.

Voorwaarden

Het AREI-keuringsverslag wordt opgesteld door een erkende keurder (pdf). Een volledig verslag bevat minstens:

  • de datum van de keuring,
  • het aantal, type, serienummer en maximaal AC-vermogen van de omvormer(s),
  • het aantal en het piekvermogen van de zonnepanelen,
  • het serienummer van de productiemeter en de meterstand op het moment van de keuring.
  • de MID-markering die op de productiemeter is aangebracht (of een andere ijkmarkering overeenkomstig eerdere nationale wetgeving). Op elke productiemeter moet dergelijke markering zichtbaar zijn. Dit geeft aan dat de meter voldoende nauwkeurig en geijkt is.

Uiteraard moet het verslag ook vermelden of de installatie volledig is en voldoet aan alle vereisten van het AREI.

Procedure

  • Na de installatie en voor de ingebruikname van de zonnepanelen, contacteert u een erkende keurder (pdf) die de installatie komt keuren. Als alles in orde is, mogen daarna de zonnepanelen worden opgestart.
  • De keurder bezorgt u een AREI-keuringsverslag.
  • U moet een kopie van het AREI-keuringsverslag aan uw netbeheerder bezorgen. Een beslissing van de keurder is niet voldoende, u moet het volledige verslag bezorgen.

Als het keuringsverslag niet volledig is, zal de netbeheerder het keuringsverslag niet aanvaarden. De installatie moet worden aangepast en er moet een nieuwe keuring gebeuren. Deze keuring is een onderdeel van de aansluitingsvoorwaarden, waaraan u moet voldoen om uw zonnepanelen correct en veilig op het net aan te sluiten.

Veelgestelde vragen