De digitale energiemeter

De Vlaamse overheid start met de invoering van digitale energiemeters in Vlaanderen. Met een slimme meter kan de gebruiker op elk moment zien hoeveel elektriciteit en aardgas hij precies verbruikt. En de netbeheerder kan ze van op afstand aflezen.

Wat kunnen digitale meters meer dan gewone meters?

U hebt nu wellicht thuis een elektromechanische meter met een draaiteller. De meeste van deze meters staan er al lang en zijn aan vervanging toe.

De nieuwe generatie meters zijn digitale meters. Dat type meter kan veel meer dan de oude meters. Er bestaan digitale meters voor elektriciteit en aardgas. Hieronder vindt u de voordelen op een rij.

  • Uw meterstand wordt automatisch doorgestuurd naar de netbeheerder. Er moet dan niemand meer langskomen om uw meterstand op te nemen en u moet zelf geen kaartjes meer invullen. Om zelf uw verbruik af te lezen, moet u enkele handelingen stellen. Volg hiervoor de handleiding. Hebt u geen handleiding? Neem dan contact op met uw netbeheerder.
  • Bij de plaatsing kan de verbruiker kiezen tussen enkel- of tweevoudig tarief. Het maakt de overschakeling daarna een stuk eenvoudiger en minder duur.
  • Afsluiten of opnieuw aansluiten op het netwerk kan door zo'n slimme meter op afstand gebeuren, wat de hoge kosten die nu worden aangerekend voor het af- en aansluiten grotendeels kan doen wegvallen. In welke gevallen en volgens welke procedure een netbeheerder een gezin mag afsluiten wegens niet-betaling van facturen is strikt geregeld en verandert natuurlijk niet door deze nieuwe technische mogelijkheid.
  • Er bestaan ook digitale budgetmeters.

Wie krijgt momenteel zo’n digitale meter?

De meters werden voor het eerst in 2016 geïnstalleerd in een beperkt aantal gemeenten, bij wijze van proefproject. De netbeheerder besliste samen met de gemeentelijke overheden welke gemeentes/wijken aan het proefproject deelnamen.

De Vlaamse regering besliste om vanaf 2019 de digitale meter in heel Vlaanderen te installeren. Aangezien de levering van de digitale meters vertraging heeft opgelopen, zullen de meters pas vanaf 1 juli 2019 geïnstalleerd worden. De digitale meters zullen eerst geïnstalleerd worden bij

  • nieuwe woningen
  • verbouwers
  • klanten met een budgetmeter
  • zonnepaneleneigenaars: de bevoegde minister van Energie heeft voorgesteld om deze groep niet als prioritaire groep te beschouwen. Dit is een voorstel en moet nog door de Vlaamse Regering goedgekeurd worden.

De Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) maakte een geactualiseerde kosten-batenanalyse. Berekend voor de volledige maatschappij is de uitrol een juiste beleidsbeslissing. Een belangrijke opmerking is dat de effecten kunnen verschillen van klant tot klant en tussen actieve en minder actieve klanten.

Wie betaalt de digitale meter?

Wie niet tot bovenstaande doelgroepen behoort, maar toch al een digitale meter wil, zal die vanaf 1 juli 2019 zelf kunnen aanvragen. Vóór die datum zijn de digitale meters niet verkrijgbaar. Wie zelf een digitale meter aanvraagt, zal de kosten voor de plaatsing, de indienststelling en de meter zelf betalen.

Bij een nieuwbouw en grondige renovatie zal u, net zoals nu, enkel de plaatsing en indienststelling betalen. Bij nieuwe zonnepanelen, bij bestaande prosumenten en klanten met een budgetmeter wordt de plaatsing van een digitale meter verrekend via de distributienettarieven. De netbeheerder betaalt de kost van de aankoop van de digitale meter.

Digitale meters en zonnepanelen

De digitale meter zou normaal ook prioritair bij eigenaars van zonnepanelen geïnstalleerd worden. De bevoegde minister van Energie Tommelein heeft voorgesteld om deze groep niet als prioritaire groep te beschouwen zolang er geen duidelijkheid is over de impact van het wegvallen van de terugdraaiende teller voor het luik distributienettarief op de consument. Dit is een voorstel en moet nog door de Vlaamse Regering goedgekeurd worden. VREG is wel voorstander van de invoering van de digitale meter bij zonnepaneleneigenaars omdat de aanrekening van het distributienettarief dan op basis van exacte afname en injectie. Het is de Vlaamse Regering die hierover zal beslissen, momenteel is het nog niet duidelijk of er een verplichte installatie komt bij zonnepaneleneigenaars.

Mensen die zonnepanelen hebben geïnstalleerd voor 31 december 2020 zullen voor 15 jaar in een compensatieregeling vallen te rekenen vanaf het moment van de indienstname van de installatie. Deze compensatieregeling houdt in dat het systeem van de terugdraaiende teller behouden blijft voor het luik elektriciteitsprijs. Hoe de distributienettarieven aangerekend zullen worden voor zonnepaneleneigenaars met een digitale meter, is momenteel nog niet beslist. 

 

Bij installatie van een digitale meter bij zonnepaneleneigenaars blijft het systeem van de terugdraaiende teller behouden voor het luik elektriciteitsprijs. Uw digitale meter draait dan visueel niet meer terug, maar u blijft het voordeel zoals dat bij een terugdraaiende teller was. In de zomer wekt u meer elektriciteit op dan u verbruikt, dit overschot wordt dan vaak in de winter aangesproken (een moment waarop u zonnepanelen minder opwekken dan wat u verbruikt). U blijft het voordeel behouden dat u de elektriciteit die u zelf hebt opgebouwd, niet moet betalen aan de leverancier. U neemt dit dan af van het overschot dat u in de zomer hebt opgebouwd.

Naast de prijs van de elektriciteit, betaalt u ook nog voor het gebruik van het net. Hoe de nettarieven via de digitale meter aangerekend worden, zowel voor gezinnen met als gezinnen zonder panelen, is de bevoegdheid van de VREG.
De VREG heeft voorgesteld om de terugdraaiende teller voor het nettarief (het prosumententarief) te behouden tot eind 2019 (ook voor zonnepaneleneigenaars met een digitale meter).
Vanaf 2020 zou voor zonnepaneleneigenaars met een digitale meter het prosumententarief wegvallen en er een nieuw nettarief in de plaats komen. Met een digitale meter worden uw afname en injectie apart gemeten en zal u nettarieven betalen op basis van alle elektriciteit die u van het net afneemt. Het wordt dan belangrijk om zoveel mogelijk elektriciteit te verbruiken op het moment dat uw zonnepanelen deze opwekken en dus zo weinig mogelijk af te nemen van het net. Dat heet zelfconsumptie of direct verbruik. Hoe meer zelfconsumptie, hoe minder afhankelijk u bent van het distributienet en hoe minder distributiekosten u betaalt. De mate van zelfconsumptie en het effect van die digitale meter op het distributienettarief dat u als zonnepaneleneigenaar zal moeten betalen, is moeilijk in te schatten. Daarom ontwikkelde de VREG een simulator zodat een bestaande zonnepaneleneigenaar een inschatting krijgt van de impact van de plaatsing van een digitale meter.
VREG organiseert over dit voorstel een consultatie tot december 2018. Pas na de consulatie neemt VREG een definitieve beslissing.

De bevoegde minister voor Energie is van mening dat mensen met zonnepanelen zelf zouden moeten kunnen kiezen: ofwel hun terugdraaiende teller behouden en prosumententarief blijven betalen, ofwel een digitale meter (en dus geen terugdraaiende teller en geen prosumententarief) maar aanrekening van het nettarief op basis van het gebruik van het net. Over de invoering van de digitale meter bij zonnepaneleneigenaars is door de Vlaamse Regering nog geen beslissing genomen.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Contact

Lydia Peeters, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

Adres
Lydia Peeters, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
Kreupelenstraat 2
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 67 00
Fax
02 552 67 01
E-mail