Keuring van uw elektrische installatie (AREI)

Elke elektrische installatie moet door een erkend controleorganisme gekeurd worden volgens de AREI normen bij elke

 • ingebruikstelling
 • wijziging
 • verzwaring
 • of uitbreiding.

Nadien moet u de installatie om de 25 jaar opnieuw laten keuren.

Bij verkoop van de woning moet u een geldig gelijkvormigheidsverslag kunnen voorleggen. Als dat niet is gebeurd, moet u de installatie laten keuren.

Wanneer de installatie niet in orde is (negatief keuringsverslag), moet u de installatie in orde brengen en laten herkeuren.

Elektrische installatie in gebruik genomen VOOR 1 oktober 1981

Als u een woning verkoopt met een elektrische installatie die in gebruik werd genomen vóór 1 oktober 1981, dan bent u verplicht om een keuring van uw elektrische installatie te laten uitvoeren. Enkel als u al een gelijkvormigheidsverslag gebaseerd op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) hebt, is dit niet nodig.
Let op: als de woning onbewoonbaar werd verklaard, moet u geen elektrische keuring laten uitvoeren.

Deze keuring mag enkel gebeuren door de erkende controleorganismen (pdf). Het keuringsattest moet u bij de verkoop kunnen voorleggen.

Een controle door een erkend organisme kost ongeveer 125 euro. De controleur kijkt de elektrische installatie na en maakt een keuringsverslag op.

 • Het attest of keuringsverslag wordt bij de officiële verkoopakte gevoegd.
 • Zonder het keuringsverslag kan de verkoop niet doorgaan.
 • Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn.

Let op: bij een negatief verslag moet de installatie opnieuw worden gekeurd:

 • binnen de 18 maanden na de datum van de verkoop
 • maar niet noodzakelijk door hetzelfde controleorganisme dat het keuringsattest voor verkoop heeft opgemaakt.

Als de elektrische installatie geen belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding heeft ondergaan, dan is er geen verplichting tot een periodieke controle om de 25 jaar. Niettemin is het aangeraden te waken over de veiligheid van uw installatie en over correct gebruik van de installatie.

Elektrische installatie in gebruik genomen NA 1 oktober 1981

Elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in gebruik werden genomen, moeten gekeurd worden door een erkend controleorganisme (pdf) voor ze in gebruik gesteld worden volgens de A.R.E.I. normen. Nadien moeten deze installaties gekeurd worden om de 25 jaar.

Wanneer de installatie niet in orde is:

 • moet deze binnen de 12 maanden in orde gebracht worden en herkeurd worden
 • door hetzelfde keuringsorganisme dat de vorige keuring heeft uitgevoerd.

Het attest van de eerste keuring of herkeuring volstaat bij de verkoop van de woning. Zonder het attest kan de verkoop niet doorgaan.

Bekijk voor meer informatie de folder ‘In welke gevallen moet een elektrische installatie gecontroleerd worden door een erkend organisme?

Contact

Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, KMO en Energie

Adres
Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, KMO en Energie
City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
België
Telefoon
0800 120 33
Fax
0800 120 57
E-mail
Website
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 17:00