Betaal ik btw of registratierechten bij aankoop van een woning of bouwgrond?

Op de aankoop van een nieuwe woning betaalt u 21% btw. Op de bouwgrond betaalt u wel registratierechten. Voor de berekening van de registratierechten is het mogelijk dat de waarde van de bouwgrond plus kosten zoals de commissie van de vastgoedmakelaar worden in rekening gebracht, m.a.w. u betaalt registratierechten op meer dan enkel de waarde van de bouwgrond. Als u niet akkoord gaat met deze berekening, dan kunt u bezwaar indienen.

Een woning wordt als nieuw beschouwd tot en met 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname van de woning:

  • bv. als een woning voor het eerst bewoond werd op 14 februari 2015, dan is er nog sprake van nieuwbouw tot en met 31 december 2017.

De ingebruikneming van een appartement in een gebouw heeft geen invloed op de datum van ingebruikneming van de andere appartementen in dat gebouw.

Op de bijhorende bouwgrond die u samen met de woning aankoopt, moet u ook 21% btw betalen als de volgende 3 voorwaarden samen vervuld zijn:

  • er is een toelating om op de grond te bouwen en er wordt een gebouw opgericht dat verkocht wordt met btw
  • de grond en het gebouw worden door éénzelfde persoon verkocht
  • en de bouwgrond wordt tegelijk met het gebouw overgedragen.

Als aan deze voorwaarden niet voldaan is, of wanneer u alleen een bouwgrond koopt, betaalt u 10% registratierechten (of 5% in geval van klein beschrijf).

Op de bouwgrond betaalt u wel registratierechten. Voor de berekening van de registratierechten is het mogelijk dat de waarde van de bouwgrond plus kosten zoals de commissie van de vastgoedmakelaar worden in rekening gebracht, m.a.w. u betaalt dus registratierechten op meer dan enkel de waarde van de bouwgrond. Als u niet akkoord gaat met deze berekening, dan kunt u bezwaar indienen.

Contact

Federale Overheidsdienst Financiën

Adres
Federale Overheidsdienst Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
Telefoon
02 572 57 57
Fax
02 579 66 19
Contactpagina
http://financien.belgium.be/nl/Contact
Website
Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 17:00