Aan- en afsluiten bij een watermaatschappij

Voor een nieuwe aansluiting of een afsluiting, kunt u terecht bij uw drinkwaterbedrijf. Bij een verhuis kunnen de oude en de nieuwe bewoner samen een formulier ondertekenen voor de overname van het waterabonnement. 

Nieuwe aansluiting

Bouwt u zelf een nieuwe woning en wilt u een watermeter laten plaatsen? Of hebt u het abonnement van de vorige bewoner niet kunnen overnemen en hebt u een nieuwe aansluiting nodig? Neem dan contact op met uw drinkwaterbedrijf.

Bij een nieuwe aansluiting is een keuring van de binneninstallatie van de waterleiding verplicht.

Bij verhuis

Bent u zelf geen klant bij het drinkwaterbedrijf? Dan is uw huisbaas waarschijnlijk klant, of de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). U hoeft het drinkwaterbedrijf niet te verwittigen dat u verhuist, maar de huisbaas of de VMSW moet wel een afrekening maken van uw waterverbruik.

Bent u zelf klant bij een drinkwaterbedrijf? Laat weten aan het drinkwaterbedrijf dat u verhuist en regel een overname van het abonnement met de nieuwe bewoner. Voor uw nieuwe woning neemt u op dezelfde manier het abonnement over van de vorige bewoner.

 • 1

  Vraag een document voor overname aan uw drinkwaterbedrijf. Zij sturen het op met de post.
  U vindt dat document meestal ook op de website van het drinkwaterbedrijf. In dat geval kunt u het zelf printen.

 • 2

  Noteer op het document:

  • gegevens van de vorige bewoner
  • meterstand
  • gegevens van de nieuwe bewoner.
 • 3

  De vorige en nieuwe bewoner moeten allebei het document ondertekenen. Kijk na of beide handtekeningen op het document staan. Maak twee kopieën van dat document.

 • 4

  Bezorg één document aan het drinkwaterbedrijf.

 • 5

  U krijgt een bevestiging van het drinkwaterbedrijf. De vorige bewoner krijgt een eindfactuur voor het verbruik op het vorige adres.

Kent u de nieuwe bewoner niet? Of wil de nieuwe bewoner het abonnement niet overnemen? Dan moet u het abonnement opzeggen. Neem hiervoor contact op met uw watermaatschappij. Zij sturen iemand om samen met u de meterstand op te nemen.

Publicaties

Algemeen waterverkoopreglement

Het waterverkoopreglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen.

Veelgestelde vragen