Kwaliteit en controle van uw drinkwater

Kwaliteit en controle van uw drinkwater

Het drinkwater van de watermaatschappijen wordt streng gecontroleerd. Wie eigen putwater gebruikt, is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole.

Leidingwater

Gezond drinkwater is de verantwoordelijkheid van het drinkwaterbedrijf én de klant. De klant is immers verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de binneninstallatie. Het drinkwaterbedrijf controleert voortdurend de kwaliteit van het drinkwater. De Vlaamse overheid houdt daar toezicht op.

  • Bij klachten over uw drinkwater (geur- of smaakklachten), contacteert u uw drinkwaterbedrijf. Het waterbedrijf onderzoekt de klacht en neemt de nodige maatregelen. Als het nodig is, onderzoekt uw drinkwaterbedrijf het water gratis.
  • Ziet het waterbedrijf geen reden om zo'n onderzoek uit te voeren, dan kunt u het nog steeds tegen betaling vragen.
  • Als u dat wilt, kunt u uw leidingwater op eigen kosten ook zelf laten onderzoeken door een onafhankelijk labo (pdf).

Putwater

Wilt u putwater gebruiken om te drinken, om te koken of voor de afwas, of om u te wassen of uw tanden te poetsen? Vervuild putwater kan dan schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom moet u uw putwater vóór het eerste gebruik grondig laten controleren. Daarna is minstens om de 5 jaar een controle verplicht. Om risico's te vermijden, laat u het putwater het best elk jaar controleren. Zeker in ondiepe putten (minder dan 10 m diep) kan de kwaliteit van het drinkwater snel dalen.

Levert u putwater aan derden in het kader van een commerciële of openbare activiteit (bijvoorbeeld bij verhuur van een woning)? Dan bent u een private waterleverancier, en heeft u de verplichting om, net zoals de watermaatschappijen, het drinkwater regelmatig te controleren en hierover jaarlijks te rapporteren aan de VMM.

 

Woning die aansluitbaar is op het leidingwaternet

Ligt uw woning op minder dan 50 meter van het leidingwaternet? Dan wordt uw woning beschouwd als ‘aansluitbaar op het leidingwaternet’. In dat geval moet u uw putwater zelf laten controleren. U kunt een controle aanvragen bij een erkend laboratorium voor wateranalyse (pdf). Zo'n controle is betalend.

Woning die niet aansluitbaar is op het leidingwaternet

Ligt uw woning op minstens 50 meter van het leidingwaternet? Dan is uw woning ‘niet aansluitbaar op het leidingwaternet’. In dat geval hebt u recht op een jaarlijkse gratis controle van het putwater. Na de controle krijgt u een beoordeling van de waterkwaliteit en een een advies voor het gebruik.

Publicaties

Gezond water ook jouw zorg. Laat je putwater controleren

Elke dag gebruiken we tientallen liters zuiver kraantjeswater. Om te drinken, te koken, ons te wassen... Voor gezond water ben je als eigenaar van een gebouw ook mee verantwoordelijk. De folder geeft informatie om je putwater te laten controleren.

Kwaliteitsanalyse putwater. Richtlijnen voor eigen waterwinners

Gebruik je als eigen waterwinner je eigen putwater voor consumptie en hygiëne, dan moet je putwater voldoen aan de drinkwaterkwaliteitseisen. De brochure geeft aan hoe je de controle het beste kunt aanpakken.

Kwaliteit van het drinkwater 2016

Het rapport geeft een overzicht van de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen in 2016.

Veilig kraantjeswater op school. Richtlijnen voor schooldirecties en schoolbesturen

De brochure is een leidraad met richtlijnen voor schooldirecties en schoolbesturen zodat leerlingen en leerkrachten op school veilig en gezond kraantjeswater kunnen drinken.

Algemeen waterverkoopreglement

Het waterverkoopreglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen.