chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verplichte scheiding van afvalwater en regenwater

  In Vlaanderen is het in bepaalde gevallen verplicht om

  • het afvalwater apart te lozen in de riolering
  • en het regenwater af te koppelen van de riolering.
   Als het niet mogelijk is om het regenwater te hergebruiken, te laten infiltreren in de grond of tijdelijk op te slaan, mag het ook geloosd worden in de regenwaterafvoer van het gescheiden rioleringsstelsel.

  Wanneer is scheiding van afvalwater en regenwater verplicht? Dit hangt af van het rioleringsstelsel in uw straat en de ouderdom van uw woning.

  Woningen gebouwd vóór 1999

  Voor woningen die gebouwd zijn vóór 1999 geldt het volgende.

  • Als er in de straat een gescheiden rioleringsstelsel is, mag u geen regenwater in de afvalwaterriool lozen. Of uw straat al een gescheiden riolering heeft, kunt u navragen bij uw rioolbeheerder.
  • Bij renovatie of heraanleg van de riool in uw straat, zult u verplicht worden om uw regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Het regenwater moet afgekoppeld zijn op het moment dat de rioleringswerken in uw straat zijn uitgevoerd.
  • Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is de scheiding tussen het afvalwater en het regenwater alleen verplicht als er daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.

  Woningen gebouwd of grondig verbouwd vanaf 1999

  Voor nieuwe gebouwen of bij grondige verbouwingen van woningen gebouwd vanaf 1999 is een volledige scheiding van het afvalwater en het regenwater altijd verplicht.

  In bepaalde gevallen is ook een regenwaterput voor die woningen verplicht.

  Publicaties

  Waterwegwijzer bouwen en verbouwen

  Het Vlaamse gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen leggen bij de bouw van een woning een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en voor het drinkwatercircuit. De publicatie geeft aan architecten een antwoord op de meest voorkomende vragen. De gids is ook gericht op een breder publiek, zoals aannemers, loodgieters,

  Slim omgaan met regenwater. Nieuwe regelgeving voor bouwers en verbouwers

  Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater. Elke constructie of verharding groter dan 40m² moet aan de verordening voldoen. De folder vat de grote lijnen van de nieuwe richtlijnen samen.

  Veelgestelde vragen

  Contact

  U kunt terecht bij de technische dienst van uw gemeente met vragen over:

  • gescheiden lozing van afvalwater en regenwater
  • aansluiting op de riolering
  • eventuele subsidie voor het uitvoeren van de werken.