Waterfactuur voor leidingwater

Waterfactuur voor leidingwater

Het drinkwaterbedrijf stuurt u per jaar meerdere tussentijdse facturen en één verbruiksfactuur met de eindafrekening.

Watermeterstand

De jaarlijkse meterstand bepaalt het bedrag op de verbruiksfactuur en de tussentijdse facturen.

Tussentijdse facturen

U krijgt meestal om de drie maanden een tussentijdse waterfactuur. Daarop staat elke keer hetzelfde bedrag, op basis van een schatting van uw waterverbruik. U kunt dat tussentijds bedrag niet zelf kiezen.

  • Weet u dat uw verbruik zal dalen, bijvoorbeeld omdat er een persoon minder in huis is of omdat u meer regenwater gebruikt? Dan kunt u het bedrag van de tussentijdse factuur laten aanpassen. Vraag dat na bij uw drinkwaterbedrijf.
  • Wilt u vaker een lagere tussentijdse factuur krijgen om zo de betalingen meer te spreiden? Vraag dit na bij uw drinkwaterbedrijf.
    • Wie beschermde klant is, heeft altijd recht op een maandelijkse tussentijdse factuur.
    • Wie geen beschermde klant is, kan misschien ook vaker tussentijdse facturen krijgen. Elk drinkwaterbedrijf beslist zelf of dat kan of niet.

Jaarlijkse verbruiksfactuur

Eén keer per jaar krijgt u de afrekening van uw jaarverbruik. Is uw verbruik hoger dan wat u tussentijds al betaalde? Dan moet u bijbetalen. Is het minder? Dan krijgt u teruggestort wat u te veel betaalde.

Sociaal tarief

Bepaalde waterverbruikers krijgen een sociaal tarief voor water of een compensatie voor hun waterfactuur.

Vraag, klacht of probleem met de waterfactuur

Hebt u een vraag of klacht over uw waterfactuur, neem dan eerst contact op met uw drinkwaterbedrijf.

Heffing op de waterverontreiniging

Grootverbruikers (vanaf 500 m3 water per jaar), gezinnen die grondwater gebruiken, en leidingwatergebruikers die klant zijn bij Brabant Water (in Baarle-Hertog), moeten een heffing op de waterverontreiniging betalen voor hun leidingwaterverbruik.

Publicaties

Een watervriendelijk huishouden

De brochure bevat tips voor een duurzaam watergebruik in het huishouden. Ze bevat een aantal concrete praktische tips om water te besparen, samen met een handig waterspaarformulier. Zo kan je nagaan hoeveel water jouw gezin verbruikt, en hoeveel water je bespaart na het toepassen van de tips. Niet alleen minder water verbruiken, ook het water minder te vervuilen, is belangrijk. Hoe je

Algemeen waterverkoopreglement

Het waterverkoopreglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen.

Veelgestelde vragen