Agentschap Binnenlands Bestuur

 • bereidt de bestuurlijke regelgeving voor over de lokale en de provinciale besturen, meer bepaald het Decreet over het Lokaal Bestuur, met inbegrip van het aanbieden van ondersteuning aan die besturen
 • zorgt voor de verdeling en het beheer van de fondsen voor de algemene financiering van de lokale besturen, waaronder als voornaamste het Gemeentefonds
 • organiseert de verkiezingen voor de gemeente- en provincieraden, en de betrokkenheid van de Vlaamse overheid bij de verkiezing van het Vlaams Parlement
 • bereidt het bestuurlijk toezicht voor op de lokale en provinciale besturen
 • is verantwoordelijk voor het stedenbeleid
 • is verantwoordelijk voor de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de eredienstinstellingen
 • ondersteunt de gouverneurs bij de uitoefening van hun bestuurskundige opdrachten voor de Vlaamse Regering
 • ontwikkelt een kenniscentrum over de lokale en provinciale besturen en duurzame steden
 • staat in voor het Gelijke Kansen-beleid van de Vlaamse Regering
 • doet de beleidsvoorbereiding en monitoring van het inburgerings- en integratiebeleid van de Vlaamse Regering
 • staat in voor het Brusselbeleid en het beleid voor de Vlaamse Rand.
Adres
Agentschap Binnenlands Bestuur
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 40 21
Fax
02 553 43 01
E-mail
Website

Contactpersonen

Jeroen Windey
administrateur-generaal