Algemene contactgegevens

Bevoegdheden

 • bereidt de bestuurlijke regelgeving voor over de lokale en de provinciale besturen, meer bepaald het Decreet over het Lokaal Bestuur, met inbegrip van het aanbieden van ondersteuning aan die besturen
 • zorgt voor de verdeling en het beheer van de fondsen voor de algemene financiering van de lokale besturen, waaronder als voornaamste het Gemeentefonds
 • organiseert de verkiezingen voor de gemeente- en provincieraden, en de betrokkenheid van de Vlaamse overheid bij de verkiezing van het Vlaams Parlement
 • bereidt het bestuurlijk toezicht voor op de lokale en provinciale besturen
 • is verantwoordelijk voor het stedenbeleid
 • is verantwoordelijk voor de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de eredienstinstellingen
 • ondersteunt de gouverneurs bij de uitoefening van hun bestuurskundige opdrachten voor de Vlaamse Regering
 • ontwikkelt een kenniscentrum over de lokale en provinciale besturen en duurzame steden
 • staat in voor het Gelijke Kansen-beleid van de Vlaamse Regering
 • doet de beleidsvoorbereiding en monitoring van het inburgerings- en integratiebeleid van de Vlaamse Regering
 • staat in voor het Brusselbeleid en het beleid voor de Vlaamse Rand.

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Windey Jeroen

Communicatieverantwoordelijke

Rynwalt Pieterjan