Gedaan met laden. U bevindt zich op: Agentschap Binnenlands Bestuur

Agentschap Binnenlands Bestuur

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid
 • bereidt de bestuurlijke regelgeving voor over de lokale en de provinciale besturen, meer bepaald het Decreet over het Lokaal Bestuur, met inbegrip van het aanbieden van ondersteuning aan die besturen
 • zorgt voor de verdeling en het beheer van de fondsen voor de algemene financiering van de lokale besturen, waaronder als voornaamste het Gemeentefonds
 • organiseert de verkiezingen voor de gemeente- en provincieraden, en de betrokkenheid van de Vlaamse overheid bij de verkiezing van het Vlaams Parlement
 • bereidt het bestuurlijk toezicht voor op de lokale en provinciale besturen
 • is verantwoordelijk voor het stedenbeleid
 • is verantwoordelijk voor de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de eredienstinstellingen
 • ondersteunt de gouverneurs bij de uitoefening van hun bestuurskundige opdrachten voor de Vlaamse Regering
 • ontwikkelt een kenniscentrum over de lokale en provinciale besturen en duurzame steden
 • staat in voor het Gelijke Kansen-beleid van de Vlaamse Regering
 • doet de beleidsvoorbereiding en monitoring van het inburgerings- en integratiebeleid van de Vlaamse Regering
 • staat in voor het Brusselbeleid en het beleid voor de Vlaamse Rand.

Contactgegevens

Telefoon
02 553 40 21
Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap Binnenlands Bestuur

Koning Albert II laan 15 bus 215, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Windey Jeroen

Communicatieverantwoordelijke

Rynwalt Pieterjan

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Das Erwin

Contactpersoon arbeidsreglement

Oprichting

Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 april 2006.

De naam van het Agentschap werd gewijzigd naar Agentschap Binnenlands Bestuur

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 .

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit agentschap onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.